Støtte til Åben Dialog

Kommuner kan søge om støtte til at implementere Åben Dialog i bostøtten mv. Fristen er den 22. marts 2018

Socialstyrelsen tilbyder støtte til implementering af Åben Dialog i bostøtten mv. Implementeringsstøtten består af rådgivning fra Socialstyrelsen, gratis uddannelse af op til seks mødeledere samt introduktionskursus for yderligere cirka 25 medarbejdere. Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af relevante data til opfølgning, ledelsesinformation eller supervision.

Målgruppen for udbredelsesaktiviteterne med Åben Dialog er:

  • Borgere med psykiske vanskeligheder, der modtager bostøtte efter § 85 eller indsatser efter § 82 i Serviceloven. Der kan være tale om borgere i eget hjem, der modtager bostøtte, og borgere som modtager § 85-støtte på et botilbud eller botilbudslignende tilbud.

Om metoden Åben Dialog

Åben Dialog er en netværksorienteret, helhedsorienteret tilgang, der inddrager relevante fagprofessionelle og private netværk i forhold til borgerens situation. Der er stort fokus på recovery samt på at sikre, at borgeren er en aktiv del af planlægningen af netværksmøder mv. Åben Dialog er i denne sammenhæng en metode, der kan anvendes, men forudsætter at medarbejdere og ledelse vil arbejde recoveryorienteret og understøtte dette arbejde.

Læs mere om Åben Dialog

Pulje til initialomkostninger


Kommuner, der modtager implementeringsstøtte fra Socialstyrelsen, kan også søge midler til afholdelse nogle af de omkostninger, der er forbundet med at implementere en ny metode (initialomkostninger) via en ansøgningspulje, som offentliggøres senere på året. Selvom en kommune modtager implementeringsstøtte fra Socialstyrelsen, er det ikke dermed givet, at kommunen også vil modtage midler fra intialomkostningspuljen. Der er således ingen garanti om at modtager midler fra initialomkostningspuljen.

Man kan følge med i udmeldingen af puljer via en kalender på Socialstyrelsens tilskudsportal.

Se puljekalenderen for 2018 på Tilskudsportalen

Hvordan søger man støtten?

Kommuner skal anvende ansøgningsskemaet herunder til ansøgning om implementeringsstøtte. Der er desuden et vejledningsmateriale til ansøgningen:

Ansøgningsskema implementeringsstøtte

Vejledningsmateriale implementeringsstøtte

Praktiske oplysninger

Ansøgningsfristen er den 22. marts 2018 klokken 12.00.

Ansøgningsskema udfyldes og fremsendes elektronisk sammen med relevante bilag til Socialstyrelsen på følgende e-mail:

Eventuelle spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til Socialstyrelsen på mail til eller på telefon til specialkonsulent Martin Sandø (41 93 24 90) eller specialkonsulent Nadia Jul Jeldtoft (91 37 02 67)

Socialstyrelsen forbeholder sig retten til at bede om uddybende oplysninger til ansøgningen efter ansøgningsfristens udløb.

Udviklings- og investeringsprogrammet

Socialstyrelsen udmelder løbende ansøgningsrunder, hvor kommuner kan søge om implementeringsstøtte i konkrete metoder under udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP).

Læs mere om UIP her

Sidst opdateret 21/02 2018