Initiativer i 2017

I 2017 blev der igangsat tre intiativer under Udviklings- og investeringsprogrammet (UIP). To af dem vedrører bostøtte og det tredje handler om efterværn.

Socialstyrelsen igangsatte tre initiativer under Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP) i 2017.

Bostøtte (SEL § 85) er den mest udbredte støtte til voksne efter serviceloven. Det er derfor relevant at have fokus på både udvikling og udbredelse af virksomme metoder til målgruppen. To af initiativerne i 2017 drejer sig om bostøtte.

Det tredje initiativ drejer sig om øget investering i efterværn, så det sikres, at udsatte unge får en god overgang til voksenlivet.

Udvikling af gruppebostøtte

Projektet kombinerer forskningsbaseret viden med de konkrete kommunale erfaringer. Metoderne udvikles og testes i et samarbejde mellem Socialstyrelsen og projektkommunerne.

Nyheden om projektet om gruppebostøtte 

Udbredelse af bostøttemetoder

I projektet udbredes de virksomme bostøttemetoder Critical Time Intervention (CTI), Social Færdighedstræning og Åben Dialog, så de kan forankres i flere kommuner til gavn for borgere i målgruppen.

Kort projektbeskrivelse om udbredelse af bostøttemetoder

Investering i efterværn

Formålet er at styrke og omlægge efterværnsindsatsen, så alle unge i målgruppen som udgangspunkt modtager efterværn, der kan bidrage til en god overgang til et selvstændigt voksenliv. 

Kort projektbeskrivelse om investering i efterværn

Sidst opdateret 25/05 2018