Få implementeringsstøtte

Kommuner kan søge om støtte til implementering af virksomme metoder. I 2019 kan der søges støtte til rådgivning og uddannelse i metoderne Critical Time Intervention (CTI), Social Færdighedstræning (SFT) og Åben Dialog (ÅD).

Socialstyrelsen tilbyder at yde kommuner støtte til implementering af virksomme metoder. På voksenområdet ydes støtte til tre metoder, der kan bruges i bostøtten.

Læs mere om metoderne, se ansøgningsmaterialet og få information om processen for de kommuner, der modtager implementeringsstøtte:

Læs om støtte til CTI

Læs om støtte til Åben Dialog

Læs om støtte til Social Færdighedstræning 

Bemærk!

Der er åbent for ansøgninger. Ansøgningsfrist er den 9. december 2019. 

Børneområdet

På børneområdet udbredes metoden Stepping Stones, som er en metode, der er afprøvet i forhold til forældre til børn med handicap.

Der er åbnet en ny ansøgningsrunde til Stepping Stones med frist 30. august.

Yderligere oplysninger og adgang til ansøgningsmaterialet om  Stepping Stones

Sidst opdateret 31/10 2019