Forside > Tværgående områder > Dokumenterede metoder voksne og handicap > Udviklings- og investeringsprogrammet

Udviklings- og investeringsprogrammet

Udviklings- og investeringsprogrammet giver Socialstyrelsen mulighed for at arbejde langsigtet med virksomme metoder. Der er fokus på både udvikling og udbredelse af metoderne.

Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet (også kaldet UIP) skal bidrage til, at flere kommuner og tilbud arbejder med dokumenterede metoder, og at der udvikles og beskrives nye metoder, hvor der er behov for det.

Programmet har både et udviklings- og et udbredelsesspor. Netop kombinationen af de to spor gør det muligt at arbejde systematisk og langsigtet med at få udviklet og ikke mindst udbredt virksomme metoder og tilgange. Målgruppen er voksne, der har funktionsnedsættelser og/eller er socialt udsatte.  

Udviklingssporet

I udviklingssporet vil der løbende blive afprøvet og modnet nye metoder. Der vil også være fokus på at identificere den viden, der findes i kommuner og på sociale tilbud, bl.a. ved hjælp af typologien for lovende praksis. Typologien er udviklet i 2016 for Socialstyrelsen af det daværende SFI (i dag VIVE).

Læs mere om lovende praksis generelt

Se oversigt over de 11 elementer for lovende praksis 

Udbredelsessporet

Socialstyrelsen har afprøvet en række metoder og indsatser overfor mennesker, der har behov for støtte i kortere eller længere tid.

Den viden og de erfaringer, der er gjort i forbindelse med disse studier og udviklingsprojekter, vil med udviklings- og investeringsprogrammet blive udbredt til andre af landets kommuner og sociale tilbud. Der er fokus på at udbrede metoder, der er efterspurgte, effektive og omkostningseffektive.

I forbindelse med udbredelsen af metoderne får kommunerne denne støtte fra Socialstyrelsen:  

  • Uddannelse af medarbejdere i metoderne og efterfølgende sparring
  • Løbende implementeringsstøtte
  • Dokumentation af metoderne.

Pulje til initialomkostninger

Som led i programmet er der afsat midler til en ansøgningspulje, der skal understøtte udbredelsen af virksomme metoder. Puljen udmeldes årligt.

Puljen kan søges til dækning af initialomkostninger ved at implementere metoderne. Kommuner kan fx søge om støtte midler til frikøb af medarbejdere, projektleder eller anskaffelse af ny IT.

Med puljen fjernes en del af den økonomiske barriere, der kan være for, at en kommune vil omlægge indsatsen til mere virksomme og omkostningseffektive metoder.


 

 

 

 

Sidst opdateret 28/05 2018