Udgivelser

2014 | Psykiske vanskeligheder, Dokumenterede metoder voksne og handicap

Metodebeskrivelse for Åben Dialog

Dette er første del i manualen for Åben Dialog, som indeholder en kort introduktion til tilgangen samt en kort beskrivelse af de syv grundprincipper for Åben Dialog.

2014 | Dokumenterede metoder voksne og handicap, Psykiske vanskeligheder

Metodemanual for Social Færdighedstræning

Denne manual er målrettet de 9 måneders samlede gruppeforløb. Sammen med metodebeskrivelsen, kompendiet og arbejdsbogen udgør den det samlede SFT metode og uddannelse.

2014 | Dokumenterede metoder voksne og handicap, Psykiske vanskeligheder

Metodebeskrivelse for Social Færdighedstræning

I denne metodebeskrivelse gives en overordnet beskrivelse af indholdet i metoden Social Færdighedstræning i grupper.

2014 | Dokumenterede metoder voksne og handicap, Psykiske vanskeligheder

Metodemanual for Åben Dialog

Dette er anden del i manualen for Åben Dialog, som indeholder konkrete og handlingsanvisende bud på, hvordan processen i et Åben Dialog-forløb kan tilrettelægges og organiseres.

2013 | Psykiske vanskeligheder, Dokumenterede metoder voksne og handicap

Mennesker med psykiske vanskeligheder - Sociale indsatser der virker

Dette vidensnotat giver en kort oversigt over den aktuelle viden om recovery hos mennesker med psykiske vanskeligheder og om sociale indsatser, der kan understøtte recoveryprocessen. Formålet med vidensnotatet er at bidrage til kommunernes planlægning og udvikling af området.

Sidst opdateret 18/05 2015