Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Dokumenterede metoder børn og unge > Udviklings- og investeringsprogrammet

Udviklings- og investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet

Udviklings- og investeringsprogrammet for udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap giver kommuner mulighed for at få Socialstyrelsens understøttelse til i et samspil at vidensunderbygge, udvikle, dokumentere og implementere sociale indsatser. Programmet giver Socialstyrelsen systematisk viden om, hvilke sociale indsatser der virker, og mulighed for at arbejde langsigtet med disse.

Det er centralt, at de sociale indsatser, der udvikles i Udviklings- og investeringsprogrammet på børn- og ungeområdet, kommer til at gøre en reel forskel for børn og unge i udsatte positioner samt børn og unge med handicap. Derfor er det vigtigt, at disse indsatser kan implementers inden for rammerne af det kommunale serviceniveau.

Konkret kan kommunerne ved deltagelse i Udviklings- og investeringsprogrammets projekter få understøttelse af Socialstyrelsen til fx:

  • Kompetenceudvikling af  medarbejdere i metoder, indsatser og efterfølgende sparring
  • Løbende implementeringsstøtte
  • Indsigt i egen kommunal praksis
  • Dokumentation og økonomiberegning.
Mange kommuner har allerede gode erfaringer og lovende praksisser på børne- og ungeområdet. Derfor vil kommunerne spille en helt central rolle i forhold til at indgå samarbejder med Socialstyrelsen omkring udviklingsarbejdet.

Udviklings- og investeringsprogrammet giver ligeledes mulighed for, at der udvikles nye indsatser, hvor der er behov for det. Det skal sikre, at alle udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap får styrkede muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv i overensstemmelse med servicelovens formål. 

Mere overordnet skal Udviklings- og investeringsprogrammet bidrage til, at udviklingen af sociale indsatser sker på systematisk vis og på baggrund af aktuelt bedste viden. Derfor spiller Udviklings- og investeringsprogrammet tæt sammen med Social- og Indenrigsministeriets strategi for udvikling af sociale indsatser (SUSI). 

Se strategien for udvikling af sociale indsatser (SUSI)

Sidst opdateret 15/07 2020