Forside > Tværgående områder > Dokumenterede metoder børn og unge > Udviklings- og investeringsprogrammet

Udviklings- og investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet

Udviklings- og investeringsprogrammet for udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap, også kaldet BUIP, giver Socialstyrelsen mulighed for at få viden om, hvilke sociale indsatser der virker, og mulighed for at arbejde langsigtet med disse.

Udviklings- og investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet skal bidrage til at understøtte en mere vidensbaseret og effektfuld socialpolitik og skal ske ved at styrke udviklingen og udbredelsen af virksomme og omkostningseffektive indsatser og praksisser på børne- og ungeområdet, som kan implementeres inden for rammerne af det kommunale serviceniveau. Programmet skal dermed være med til at sikre, at indsatserne kommer til at gøre en reel forskel, så børn og unge i udsatte positioner med sociale og/eller psykiske udfordringer samt børn og unge med handicap får styrkede muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv. Social- og Indenrigsministeriets strategi for udvikling af sociale indsatser (SUSI) og BUIP skal sikre et større afkast af investeringerne i at udvikle indsatser med dokumenteret effekt.

Du kan læse mere om SUSI her

Programmet lægger sig tæt op ad organiseringen i Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet med tre spor: 1) Screening, modning og afprøvning af virksomme indsatser og lovende praksis, 2) Udbredelse og forankring af virksomme indsatser og 3) Udvikling af viden og data. 

Kontakt:
Programleder
Gitte Bossi-Andresen
Mobil: +45 50 81 09 38
E-mail: gba@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 18/09 2019