Økonomiske beregninger ved brug af dokumenterede metoder

Få støtte til at beregne økonomiske perspektiver ved anvendelse af dokumenterede metoder.

Rambøll Management har udviklet et såkaldt kommuneværktøj, der kan bruges til at skabe et hurtigt overblik over de økonomiske konsekvenser, når en kommune vælger at bruge "De Utrolige År" (DUÅ), "Parent Management Training - Oregon" (PMTO), "Multisystemisk Terapi" (MST) eller "Treatment Foster Care Oregon" ((TFCO). Værktøjet er tilgængeligt nedenfor, så hvis jeres kommune overvejer at bruge en af metoderne, kan I indtaste jeres konkrete forudsætninger og derudfra beregne de økonomiske konsekvenser af at anvende metoden. Arket viser både de økonomiske konsekvenser på kort og på lang sigt, ligesom der opdeles på de relevante kommunale konti.

De økonomiske konsekvenser bliver beregnet på baggrund af en sammenligning med et gennemsnitligt barn i målgruppen. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et estimat, som efterfølgende skal kvalificeres yderligere i kommunen.

Følgende vejledning forklarer nærmere, hvordan værktøjet virker.

Vejledning til kommuneværktøj (pdf)

Kommuneværktøjet for:


Rapport om økonomiske konsekvenser

Kommuneværktøjet er udarbejdet i forbindelse med, at Rambøll Management i 2012 lavede en analyse af sociale og økonomiske gevinster i den offentlige sektor ved at omlægge den eksisterende indsats overfor definerede målgrupper til en række dokumenterede indsatser. Analysen bygger på opgørelser af økonomiske livsforløb for den gennemsnitlige person, som har været udsat i barndommen.

Den økonomiske analyse peger på store økonomiske gevinster ved at omlægge indsatsen, selvom at det forudsættes, at kun 15 % reelt vil opnå forbedringer i forhold til deres forventede livsforløb.

Analyse af de økonomiske konsekvenser på området for børn og unge (pdf)

Analyse af de økonomiske konsekvenser - Parent Management Training - Oregon (PMTO) (pdf)

Sidst opdateret 10/03 2017