Rådgivning og støtte til dokumenterede metoder

Socialstyrelsen hjælper interesserede kommuner/organisationer med at tage dokumenterede metoder i brug.

Kommuner, der allerede arbejder med metoderne, fremhæver, at de dokumenterede resultater af metoderne kan genskabes, og gevinsterne realiseres, når afgørende forudsætninger er til stede, bl.a.:

  • Politisk og organisatorisk opbakning til implementering og drift af metoderne.
  • At mål og forventninger er tydelige for ledelse og medarbejdere.
  • At metoderne tænkes ind i en helhedsorientering, så der er sammenhæng mellem kommunens øvrige aktiviteter overfor borgeren, herunder visitation og eventuelle tiltag efter metodeindsatsen.

For at undersøge og understøtte disse afgørende forudsætninger tilbyder Socialstyrelsen rådgivning og støtte til kommuner og andre organisationer, der er interesserede i de udvalgte metoder.

Sidst opdateret 28/01 2019