Uddannelse til PMTO-terapeut

Nyt uddannelsesforløb for fagpersoner i august 2015.

Et konsortium bestående af professionshøjskolerne Via University College, University College Capital og University College Lillebælt samt Aarhus, Holstebro, Ikast-Brande og Herning Kommune udbyder nyt uddannelsesforløb i forældreprogrammet PMTO med opstart i august 2015. Uddannelsen strækker sig over ca. 1½ år og afsluttes med certificering. Som en del af uddannelsen træner PMTO-terapeuten sine færdigheder i egen organisation.

Uddannelsen gør fagpersoner i stand til at arbejde med den evidensbaserede familiebehandling PMTO for forældre med børn i alderen 3-16 år med udadrettet problemadfærd. Metoden reducerer og forebygger problemadfærd hos børn. Det sker ved at fremme forældrenes færdigheder i forhold til problemløsning i familien, positiv involvering, grænsesætning og fremme af barnets evner. Du kan læse mere om uddannelsen til PMTO-terapeut i følgende beskrivelse: 

Beskrivelse af uddannelsen til PMTO-terapeut (pdf)

Optagelseskriterier

Uddannelsen henvender sig til professionelle, som arbejder med familiebehandling. Der forudsættes en uddannelse som psykolog, socialrådgiver, socialpædagog eller lignende. Der forudsættes erfaring fra arbejde med målgruppen, ligesom relevant efteruddannelse indenfor terapeutisk arbejde anbefales.
Kontakt administrativ programleder Kittie Carlson vedr. tilmelding på tlf. 50 81 09 39 eller på mail: kic@socialstyrelsen.dk.

Fold alle teksterne ud eller ind

Uddannelsesindhold

Uddannelsen indeholder undervisning, vejledning, behandlingsarbejde og certificering. Undervisningen foregår på internat med i alt 19 kursusdage, fordelt på seks arbejdsseminarer i løbet af 12 måneder. Sideløbende modtager deltagerne vejledning i et omfang af 90 timer på baggrund af terapeutens egne PMTO-behandlingsforløb. Hver kandidat skal som minimum gennemføre fem behandlingsforløb under uddannelsen, som afsluttes med certificering.

Uddannelsen vedrører kun PMTO som individuel indsats og er en forudsætning for eventuelt efterfølgende også at blive kvalificeret til at gennemføre gruppeforløb. Du kan læse mere om uddannelsen under afsnittet uddannelse til PMTO-gruppeleder.

Uddannelse til PMTO-gruppeleder

Hovedtræk fra de seks arbejdsseminarer

  • Grundlæggende introduktion til PMTO-programmet - herunder teorien bag metoden, indføring og træning i de første elementer i familiearbejdet.
  • Indføring i komponenterne ros og opmuntring og regulering af følelser.
  • Indføring af komponenten grænsesætning og problemløsning.
  • Indføring i komponenterne kommunikation med børn, samarbejde med skole/institution, positiv involvering, tilsyn og opfølgning samt arbejde med læringsteori.
  • Arbejde med spørgeproces og spørgsmålstyper, procesfærdigheder og samarbejdsudfordringer, håndtering af parkonflikter, afslutning af forløb samt information om og forberedelse til certificeringsprocessen.
  • Arbejde med at inddrage barnet direkte i PMTO-timen samt arbejde med søskende. Oplæg om PALS. Information omkring forskning og implementeringsstrategier.

Ud over undervisning og træning i PMTO-programmet er gennemgående elementer på alle arbejdsseminarer:

  • Hjemmeopgaver til arbejdsseminaret.
  • Gennemgang eller fremlæggelse af hjemmeopgaverne til arbejdsseminaret.
  • Kandidaternes egne filmklip med eksempler fra egen praksis.
  • Diverse opsamlinger og evaluering af arbejdsseminarerne med henblik på løbende tilpasning af forløbet.

Undervisningsformen veksler mellem oplæg, diskussioner og øvelser. Det forudsættes, at kandidaterne er parate til at indgå aktivt i undervisningen. Som en væsentlig del af uddannelsen indgår arbejde med konkrete øvelser og at vise eksempler på eget arbejde via filmklip.

Alt undervisningsmateriale foreligger i elektronisk form og vil kunne downloades fra Studienet. Det påhviler kandidaterne selv at downloade og udskrive undervisningsmaterialet. Der foreligger herudover litteraturliste til baggrundslitteratur, som kan læses efter eget valg. En del artikler og baggrundslitteratur er på norsk eller engelsk.

Sidst opdateret 16/02 2017