Opstart af Parent Management Training - Oregon

Når en organisation ønsker at opstarte Parent Management Training - Oregon (PMTO), tilbyder Socialstyrelsen råd og vejledning til opstart og implementering.

Socialstyrelsen har udviklet en række redskaber til støtte for organisationer, som ønsker at implementere PMTO.

Læs mere om øvrige muligheder for rådgivning og støtte under afsnittet om rådgivning og støtte til dokumenterede metode.

Rådgivning og støtte til dokumenterede metoder

Anbefalinger

Socialstyrelsen anbefaler, at man uddanner minimum to terapeuter og gerne tre. Erfaringen har vist, at det er vanskeligt at opretholde metodestringensen, når en terapeut sidder alene i en kommune.

Det er beregnet, at en certificeret fuldtidsarbejdende PMTO-terapeut vil kunne have et sagsflow på otte til 10 familier pr. år, afhængigt af familiernes problemkompleksitet, samt af om terapeuten benyttes som gruppeleder på PMTO-gruppeforløb. Socialstyrelsen anbefaler, at PMTO-terapeuterne holder så højt sagsflow som muligt, da det sikrer den investering, man har foretaget, hvilket desuden medvirker til at sikre metodestringens og kompetence.

Fold alle teksterne ud eller ind

Uddannelse af terapeuter

For at blive uddannet til individuel PMTO-terapeut stilles følgende krav:

 • Minimum 3-årig relevant videregående uddannelse (socialrådgiver, sygeplejerske, sundhedsplejerske, ergoterapeut, pædagog, psykolog etc.). 
 • Klinisk erfaring. 
 • Erfaring med målgruppen. 
 • Skal have mulighed for at arbejde med målgruppen under uddannelsen. 
 • Skal kunne dokumentere praksiserfaring i faget af mindst to års varighed. 
 • Lang og bred erfaring med familiebehandling.

Egnet profil for en PMTO-kandidat er:

 • Gode formidlings- og kommunikationsevner. 
 • Have fokus på ressourcer og mestring. 
 • Være åben og visionær. 
 • Være modig, nysgerrig og turde gå foran med nye metoder. 
 • Parat til følge metodestringens og fortløbende følge udviklingen af den evidensbaserede viden inden for området inden for såvel dansk som udenlandsk litteratur (Bemærk at dele af det teoretiske grundmateriale foreligger på norsk og engelsk).

Den tid, der skal anvendes til uddannelsesforløbet, svarer til ca. 40 % af en fuldtidsstilling. Der er krav om min. 85 % fremmøde til både undervisning og vejledning, samt gennemførsel af det antal familiebehandlinger, som er nødvendigt for certificeringen.

Beskrivelse af uddannelsen til PMTO-terapeut (pdf)

Uddannelse til gruppeleder

Uddannelse til gruppeleder kan søges af certificerede PMTO-terapeuter, og Socialstyrelsen anbefaler at man uddanner 3 terapeuter fra hvert arbejdssted. Uddannelsen vil dog kunne gennemføres, selv om en kommune kun har mulighed for at sende 2 terapeuter til uddannelsen. Der vil efter nærmere aftale kunne uddannes PMTO-terapeuter, som har gennemført uddannelsesforløbet og nu er i gang med certificeringsprocessen.

Uddannelsen består af 2 workshops af 3 dages varighed og afvikles som eksternat. For uddannelse af gruppeledere, skal der sideløbende med uddannelsen gennemføres et PMTO-forældregruppeforløb på arbejdsstedet. Du kan læse mere om uddannelsen under afsnittet uddannelse til PMTO-gruppeleder.

Uddannelse til PMTO-gruppeleder

Krav til arbejdspladsen

Arbejdspladsen skal stille nødvendigt udstyr til rådighed for PMTO kandidaterne, såsom elektronisk udstyr til at optage sessioner, fx tablets - smartsphones eller kameraudstyr, adgang til pc, (med e-post og internet med upload af en vis kvalitet) samt et egnet familiebehandlingsrum. Herudover skal der være adgang til at inddrage familier, der opfylder kriterierne for at modtage PMTO-behandling i uddannelsesforløbet.

Sidst opdateret 16/02 2017