Parent Management Training – Oregon

Parent Management Training – Oregon (PMTO) er målrettet forældre til børn, som er i adfærdsvanskeligheder.

Teoretisk bygger PMTO på social læringsteori, og har elementer fra kognitiv behandling. Metoden tager udgangspunkt i barnets situation, og bygger på en aktiv involvering af forældrene.

PMTO er udbredt i næsten 1/3 af landets kommuner og beskæftiger ca. 85 terapeuter.

Mål og målgruppe
Parent Management Training - Oregon (PMTO) er målrettet forældre med børn i alderen ca. 3-16 år, der udviser udadrettet problemadfærd f.eks. ADHD, hyperaktivitet, depression eller problemstillinger, der ligner.

PMTO’s mål er, via hjælp til et mere positivt samspil mellem forældre og børn at reducere barnets uhensigtsmæssige adfærd, blandt andet ved:

  • At give forældrene træning i kommunikation med barnet gennem positiv involvering og opmuntring af barnet
  • At skole og institution inddrages i behandlingsforløbet efter behov
  • Problemløsning i familien og træning i grænsesætning overfor barnet


Opstart af PMTO
Socialstyrelsen samarbejder med University College Aarhus (VIA) om at udbyde PMTO uddannelsen, og har udviklet en række redskaber til støtte for organisationer, som ønsker at implementere PMTO.

Socialstyrelsen anbefaler, at man uddanner minimum to terapeuter og gerne tre. Erfaringer har vist, at det er vanskeligt at opretholde metodestringensen, når en terapeut sidder alene i en kommune.

Resultater
PMTO er veldokumenteret internationalt samt nationalt. PMTO har dokumenteret effekt fra bl.a. Norge og USA, der viser at behandling med PTMO medfører en væsentlig reduktion i barnets antisociale adfærd. I Danmark har Rambøll Management analyseret de økonomiske konsekvenser ved anvendelsen af PMTO.  Desuden udfører SFI i samarbejde med Socialstyrelsen i 2017 et sammenlignede studie, der har til formål at dokumentere effekten af PMTO.

Sidst opdateret 14/08 2017