Priser og økonomi for Positiv Læring og Samspil

Prisen for implementering af Positiv Læring og Samspil (PALS) varierer afhængig af skolens størrelse fra 24.000 til 33.000 kr. årligt.

I forbindelse med opstart af PALS vil der dels være udgifter for kommunen til uddannelse af en PALS-vejleder, til vejlederens opkvalificering af skolernes personale samt til afsætning af ressourcer til en kommunal kontaktperson. På skolen skal der afsættes ressourcer til et PALS-team og til hele personalets uddannelse i PALS. Der vil desuden være udgifter til materiale og til licenser.

Kommunen betaler for uddannelsen af/køb af PALS-vejleder. Det koster en kommune 30.000 kr. at få uddannet en PALS-vejleder. Prisen indeholder udgifter til undervisning og vejledning af vejlederen samt certificering. Efter uddannelsen betaler kommunen 4.000 kr. årligt for PALS-vejlederens deltagelse i vedligeholdelsesvejledning og netværksdeltagelse.

Prisen for skoler afhænger af skolestørrelsen og vil i implementeringsperioden de første tre år se således ud:

 • 0-200 elever: 24.000 kr. årligt
 • 200-500 elever: 29.000 kr. årligt
 • Over 500 elever: 33.000 kr. årligt.

Prisen dækker materialer til PALS-teamet, databaser, kvalitetssikring samt ajourføring og dataopsamling.

Bemærk at priserne fastsættes af VIA UC, som driver PALS i Danmark, og kan ændres uden varsel. For yderligere information henvises til VIA (åbner nyt vindue)

 

Fold alle teksterne ud eller ind

Kommunalt

Kontaktperson

Kommunen afsætter ressourcer til 1 kontaktperson med følgende opgaver:

 • Deltagelse i den nationale koordinationsgruppe (mødes to gange årligt i Odense).
 • Arbejde helhedsorienteret tværfagligt ift. PMTO/forældrerådgivning.
 • Danne netværk for skoleledelser og tovholdere.
 • I samarbejde med PALS-vejlederen bistå skoleledelserne i planlægningen og kontakt til Socialstyrelsen gennem kommunes kontaktperson.
 • Kontraktperson for samarbejdsaftale med Socialstyrelsen.


PALS-vejleder

Kommunen afsætter ressourcer til uddannelse af 1-2 PALS-vejledere, afhængigt af hvor mange skoler der deltager. PALS-vejledere kan være PPR-psykologer, konsulenter fra skoleforvaltningen eller lærere fra kommunens skoler. Det er desuden kommunen, der afsætter ressourcer til vejlederens opkvalificering af skolernes PALS-team.

Uddannelsen består af:

 • 13 uddannelsesdage (5 internater)
 • 5 x gruppevejledning i Odense (videomateriale)
 • 5 x individuel vejledning via skype (videomateriale)

Oplæringen af skolernes personale består af:

 • 1. år under oplæring - 1 skole ca. 25% stilling, 2 skoler ca. 30% stilling og 3 skoler ca. 35% stilling
 • 2. fase – 1 skole ca. 15% stilling, 2 skoler ca. 20% stilling og 3 skoler ca. 25% stilling
 • 3. fase – 1 skole ca. 10% stilling, 2 skoler ca. 15% stilling og 3 skoler ca. 20% stilling 

Kommunen betaler løntimer, internat, befordring, konferencer m.v.
Efter endt uddannelse (et år) tilknyttes vejlederen PALS-DK (4 hele dage i et skoleår) og får fortsat gruppevejleding (4 hele dage i et skoleår).
PALS-vejlederen kan opnå certificering ved at vejlede 3 PALS-skoler.

Skolen

PALS-teamet

Skolelederen afsætter timer til medlemmerne af PALS-teamet i den 3-5-årige implementeringsperiode. Et PALS-team består typisk af mellem 5-8 medarbejdere og skoleledelse.

 • Fase 1: Tilrettelægge og iværksætte generelle tiltag og tilrettelægge foregribende og indgribende støttetiltag – forventes at omfatte 10 møder á 2 timer og 20 møder á 1 time
 • Fase 2: Iværksætte generelle tiltag og tilrettelægge og implementere foregribende og indgribende støttetiltag – forventes at omfatte 10 møder á 2 timer og 20 møder á 1 time
 • Fase 3: Opfølgning, vedligeholdelse, implementeringskvalitet – forventes at omfatte 6 møder á 2 timer og 12 møder á 1 time
 • Fase 4: Vedligeholdelse, implementeringskvalitet - forventes at omfatte 20 timer
 • Fase 5: Vedligeholdelse, implementeringskvalitet - forventes at omfatte 20 timer.

I samarbejde med PALS-teamet planlægger og gennemfører PALS-vejlederen en PALS-temadag for hele personalet i fase 1 og 2 (ca. 7 timer pr. medarbejder.) og i fase 3, 4 og 5 (ca. 4 timer pr. medarbejder).

Hele personalet

Skolelederen afsætter timer til hele personalet i den 3-5-årige implementeringsperiode.

 • Fase1: Oplæring og planlægning af generelle, forebyggende tiltag i både undervisnings- og fritidsdel – forventes at omfatte 10 møder á 2 timer
 • Fase 2: Iværksætte generelle tiltag og tilrettelægge og implementere foregribende og indgribende støttetiltag – forventes at omfatte 10 møder á 2 timer
 • Fase 3: Opfølgning, vedligeholdelse, implementeringskvalitet – forventes at omfatte 6 møder á 2 timer
 • Fase 4: Vedligeholdelse, implementeringskvalitet - forventes at omfatte 10 timer
 • Fase 5: Vedligeholdelse, implementeringskvalitet - forventes at omfatte 10 timer.
Sidst opdateret 21/02 2017