Uddannelse af PALS-vejledere

PALS-vejlederuddannelsen strækker sig over et forløb på halvandet år.

VIA UC er ansvarlig for at udbyde uddannelsen af PALS i Danmark. Opstart af næste uddannelseshold er september 2016. Se mere hos VIA UC

Uddannelsens form og indhold

Uddannelsen strækker sig over ca. 1½ år. I denne tidsramme er arbejdet med certificeringsmaterialer inkluderet.

Undervisningen foregår på internater med i alt 13 kursusdage, fordelt på fem arbejdsseminarer, som bliver afholdt over en periode på 12 måneder. Sideløbende med egen uddannelse arbejdes med undervisning og vejledning af indtil fire skoler i egen kommune. Der forudsættes minimum én skole for at deltage i uddannelsen til PALS-vejleder.

Indholdet på arbejdsseminarerne er i hovedtræk

Arbejdsseminar 1

Grundlæggende introduktion til PALS–modellen, herunder det teoretiske grundlag for modellen, lærings– og forandringsteori, teambaseret organisering, status og evalueringsværktøjer, værdiregelsæt og undervisningsplaner og positiv kommunikation gennem gode beskeder. Desuden aflægges et besøg på en PALS–skole, og der arbejdes med vejlederens rolle, øvelser som metode og planlægning af et opstartsseminar på vejlederens skoler.

Arbejdsseminar 2

Positive interaktioner, involverende tilsyn, klasse- og gruppeledelse, håndtering af følelser i samspil med elever og eskaleringsmodellen.

Arbejdsseminar 3

Indføring i brug af grænsesætning, håndtering af problemadfærd, problemløsning som metode i teams og med elever, anvendelse af SWIS (Schoolwide Information System) og forebyggelse af mobning.

Arbejdsseminar 4

Skole-/hjemsamarbejde. 

Fase 2: Det foregribende niveau: Forældrerådgivning, samarbejde med PMTO om forældregrupper, kortlægningsværktøjer, organisering, ressourceteam og ”henvendelse om støtte”.

Arbejdsseminar 5

Kortlægnings- og analyseredskaber: Funktionel adfærdsvurdering og adfærdsstøtteplaner. Indsatser på det foregribende og indgribende niveau: Tilpasning af læringssituationen, tjek ind/tjek ud, undervisning i sociale færdigheder, selvregulering, familieindsatser (individuelt PMTO-forløb) og vedvarende kompetenceudvikling.

Undervisningen foregår i vekselvirkning mellem oplæg, diskussioner og øvelser. Det forudsættes, at kandidaterne er parate til at indgå aktivt i undervisningen. Der tages udgangspunkt i det konkrete arbejde med undervisningen på PALS-skolerne, herunder at vise eksempler på eget arbejde via filmklip og at indgå aktivt i arbejdet med øvelser, som er en meget væsentlig del af uddannelsen til PALS-vejleder.

Der må påregnes en del forberedelse til hvert seminar. 

Målet er, at seminarerne primært anlægger en praksisvinkel, hvorfor det forventes, at det teoretiske stof er læst. Undervisningsmaterialet ”PALS-teamets arbejdsmappe” og ”PALS-vejlederens arbejdsmappe” er udarbejdet af Socialstyrelsen og udleveres ved uddannelsens start.

Der foreligger herudover litteraturliste til baggrundslitteratur, som kan læses efter eget valg. Der gøres opmærksom på, at en del artikler og baggrundslitteratur er på norsk eller engelsk, hvorfor kandidaterne skal være indstillede på dette.

Sidst opdateret 16/02 2017