Opstart af Positiv Læring og Samspil

Implementering af Positiv Læring og Samspil (PALS) kræver et tæt tværsektorielt samarbejde mellem kommunernes undervisnings- forvaltning og børne- og familieforvaltning.

Uddannelsen til PALS-vejleder strækker sig over ca. seks mdr. Undervisningen foregår på en række internater med både kursusdage og arbejdsseminarer. Sideløbende med egen uddannelse arbejdes med undervisning og vejledning af indtil fire skoler i egen kommune. Der forudsættes minimum én skole for at deltage i uddannelsen til PALS-vejleder

For yderligere beskrivelse af uddannelsens form og indhold samt for priser, datoer og tilmelding se: VIA (åbner nyt vindue)

Fold alle teksterne ud eller ind

Kommunen/skolechefen opgaver

Kommunen/skolechefen og børne- og familiechefen sikrer:

 • At der udpeges et medlem til PALS-Danmarks koordinationsgruppe, der mødes to gange om året
 • Organisatoriske og politiske forudsætninger for implementeringen af PALS
 • At der tilknyttes en PALS-vejleder. PALS-vejlederen skal udfærdige en parathedsafklaring
 • At de opstillede kriterier for implementering af PALS er indfriet

Skolen/skolelederens opgaver

Skolen/skolelederen sikrer:

 • De nødvendige timer og økonomiske ressourcer i den mindst 5-årige implementeringsperiode.
 • Planlægning af en forberedelses- og motivationsperiode, hvor der udarbejdes en parathedsafklaring.
 • De nødvendige ledelsesmæssige beslutninger, der sikrer kvalitet i implementeringen.
 • Udfærdigelse af en parathedsafklaring i samarbejde med skolens personale.
 • Etablering af PALS-mødefora for hele personalet.
 • Nedsættelsen af et PALS-team i samarbejde med PALS-vejlederen.
 • Planlægning og gennemførelse af en opstartsdag for personalet i fase 1, 2 og 3 sammen med PALS-teamet.
 • At der udpeges en egnet PALS-tovholder på skolen.
 • Løbende dialog med kommunens koordinationsgruppemedlem i PALS-Danmark og kommunens PALS-vejleder.
 • Deltagelse i netværk med øvrige ledere på PALS-skoler i kommunen.
 • At holde sig opdateret om PALS via konferencer og kontakt med kommunens PALS-vejleder.
 • Medvirken til dokumentation som bruges til evaluerings- og forskningsarbejde.
 • Støtte af organisatoriske og politiske forudsætninger for implementeringen af PALS.
 • At de opstillede kriterier for implementering af PALS er indfriet.
 • At afsætte de nødvendige timer og økonomiske ressourcer i den mindst 5-årige implementeringsperiode.
 • At understøtte og træffe de nødvendige ledelsesmæssige beslutninger, der sikrer kvalitet i implementeringen.
 • At der udfærdiges parathedsafklaring i samarbejde med skolens personale.
 • At der etableres PALS-mødefora for hele personalet.
 • At der nedsættes et PALS-team i samarbejde med PALS-vejlederen.
 • Planlægning og gennemførelse af opstartsdag for personalet i fase 1, 2 i samarbejde med PALS-teamet.
Sidst opdateret 21/02 2017