Materiale om Positiv Læring og Samspil

Positiv Læring og Samspil (PALS) benytter forskelligt materiale og litteratur, for eksempel ”PALS De Gode Cirkler i Skole og SFO” i oplæring og vejledning af PALS-skolerne.

Oplæringen og vejledningen af PALS-skolerne bygger hovedsageligt på dialog og praktiske øvelser. PALS-teamet benytter materialet ”PALS De Gode Cirkler i Skole og SFO”, der består af en mappe med alle komponenterne i PALS. PALS-vejlederen bruger denne mappe som udgangspunkt på oplæringsmøderne. Den indeholder både teori og forslag til øvelser, som PALS-teamet skal lave med resten af personalet.

PALS-vejlederen benytter endvidere videomateriale i oplæringen. Dette materiale kan også benyttes på møderne for hele personalet.

Ud over dette findes der litteratur om PALS og litteratur, som ligger til baggrund for PALS, som kan være gavnligt at læse og sætte sig ind i.

Artikel i Socialt Fokus tema om programmer evidens og effekt, juni 2012 (pdf)

Litteratur

Arnesen, Anne, Odgen, Terje & Sørlie, Marie-Anne (2008). Positiv Adfærd og støttende læringsmiljø i skolen. Dafolo.

Anne Arnesen, Wilhelm Meek-Hansen, Terje Ogden, Mari-Anne Sørlie (2014). Positiv læringsstøtte. Universitetsforlaget. Norge.

Sørlie, M-A., & Ogden, T. (2015). School-Wide Positive Behavior Support – Norway: Impacts on Problem Behavior and Classroom Climate. International Journal of School & Educational Psychology, DOI: 10.1080/21683603.2015.1060912

Links

PBIS - Positive Behavioral Interventions & Support

Atferdssenteret i Oslo

Sidst opdateret 21/02 2017