Målgruppe for Positiv Læring og Samspil

Positiv Læring og Samspil (PALS) er målrettet skoler, der ønsker at arbejde med en proaktiv og forebyggende skoleudviklingsmodel.

PALS har til hensigt at udvikle og styrke en positiv, inkluderende og proaktiv skolekultur. Målet er at etablere et støttende læringsmiljø, som styrker elevernes sociale og skolefaglige kompetencer og dermed forebygger adfærdsproblematikker. 

PALS-modellen involverer alle skolens medarbejdere gennem fælles kompetenceudvikling og bidrager herved til forbedret trivsel blandt børn og unge i folkeskolen. PALS henvender sig især til almenområdet, men bliver også implementeret på flere specialskoler. 

Unge.

Sidst opdateret 21/02 2017