Positiv Adfærd i Læring og Samspil

Positiv Adfærd i Læring og Samspil (PALS) tilbyder en vifte af redskaber, som tilføjer en vifte af redskaber til at opbygge en proaktiv skolekultur og imødekommer skolens daglige udfordringer.

Siden 2008 har flere skoler i Danmark arbejdet med skoleudviklingsmodellen PALS – Positiv Adfærd i Læring og Samspil.

VIA UC er ansvarlig for at udbyde uddannelsen af PALS i Danmark. Se mere hos VIA UC

PALS er en udviklingsmodel, som har til hensigt at udvikle, styrke og støtte en positiv, inkluderende og proaktiv skolekultur, som omsættes til handling i læringsmiljøet. PALS tager således sit afsæt på en platform, der fremmer positive interaktioner i samspillet mellem lærere, pædagoger og elever. PALS opstiller derved klare ”hjørneflag”, der sætter rammen for læringsmiljøet på skolen. Målet er, at både elevernes skolefaglige og sociale kompetencer styrkes.

PALS er en dokumenteret metode, som bygger på viden fra henholdsvis USA og Norge. Igennem teambaseret organisering, en ekstern PALS-vejleder, kompetenceløft for alle medarbejdere og guidelines, føres skolen igennem en proces, der omsætter den dokumenterede metode til praksis.

Kompetenceløft og et læringsmiljø, der bygger på positive interaktioner og tydelige forventninger i PALS, understøtter inklusionen og opbygningen af fællesskab i folkeskolen gennem forebyggende skoleomfattende indsatser for alle elever på skolen. Disse indsatser understøttes og vælges ud fra systematisk brug af kortlægnings- og evalueringsværktøjer. Ved anvendelse af data i forbindelse med kortlægning af f. eks. skolens beskyttende faktorer/risikofaktorer, elevernes selvevaluering i forhold til trivsel og skoleomfattende status på elevadfærd bygger indsatserne i PALS på viden.

Skolen udarbejder inden implementering af PALS en benchmark på trivsel, således at man på skolen har mulighed for kontinuerligt at følge udviklingen på skolens trivsel. Ud over denne benchmark er der evalueringsværktøjer, der viser temperaturen på udviklingen af læringsmiljøet på skolen.

Sidst opdateret 29/02 2016