Teori og metode - Treatment Foster Care (TFCO)

Et TFCO-forløb varer fra 9 til 12 måneder og indledes med en midlertidig anbringelse af den unge i en træningsfamilie.

Metoden tager udgangspunkt i social læringsteori (Gerald Patterson) koblet med en kognitiv og systemisk tilgang til behandling af den unge.

Behandlingen varer 9-12 måneder og indledes med en midlertidig anbringelse af den unge i en træningsfamilie. Herefter udfolder behandlingen sig mellem et TFCO-team, træningsfamilien, den biologiske familie og den unge i centrum.

TFCO-teamet består af en behandlingskoordinator, som har ansvaret for at koordinere behandlingen. En ungeterapeut, der er den unges kontaktperson og arbejder terapeutisk med den unge. En familieterapeut, der arbejder med den unges biologiske familie og er deres primære kontaktperson, og en færdighedstræner, der agerer som rollemodel for den unge, og som er sammen med den unge i sammenhænge, hvor sociale færdigheder trænes. Derudover har teamet tilknyttet en PDR-interviewer der dagligt indsamler viden fra træningsfamilien om den unges adfærd og arbejdet med belønninger og konsekvenser.

Den unge skal gennem TFCO-behandlingen udvikle sociale færdigheder og redskaber til tackling af personlige udfordringer. Dette sker gennem tæt kontakt og opfølgning, terapi, belønninger for social adfærd samt konsekvenser for problemadfærd, daglig registrering af barnets/den unges positive og negative adfærd

Både den unge og dennes forældre modtager intensiv støtte og behandling i hele behandlingsperioden. Behandlingen tilpasses individuelt og tager udgangspunkt i barnets/den unges personlige mål, ønsker, ressourcer og vanskeligheder.

Fold alle teksterne ud eller ind

Et eksempel på et TFCO-forløb

Visitation, undersøgelse og opstart

 • Samtaler primært med den unge og forældrene
 • Oplysninger indhentes
 • Afklaring af mål og forventninger
 • Den rigtige træningsfamilie findes.

Opstartsmøde

 • Møde med den unge, forældre, sagsbehandler og TFCO- team
 • Mødet slutter med, at den unge flytter ind hos træningsfamilien.

Trin 1

 • 3-4 uger
 • Den unge opholder sig i træningsfamilien, og relation etableres
 • Eneste aktivitet udenfor træningsfamilien er skole/arbejde
 • Behandling med ungeterapeut, færdighedstræner og familieterapeut starter
 • Behandling kendetegnet ved opsyn, kontrol og restriktioner: Voksenopsyn, ingen mobiltelefon eller adgang til internet, TV-tid sammen med træningsfamilien, ingen kammeratsamvær uden voksne, minimal kontakt med forældre/egen familie.

Møde vedr. overgang til næste trin

 • Med den unge, TFCO teamet og sagsbehandler.

Trin 2

 • 12-16 uger
 • Den unge opholder sig primært hos træningsfamilien
 • Ungeterapeut, færdighedstræner og familieterapeut fortsætter deres arbejde.
 • Behandling: Kendetegnet ved tæt opsyn og lidt mere frihed: Godkendte aktiviteter og tidsforbrug, mulighed for besøg og overnatning hos forældre/familie og samvær med godkendte kammerater, adgang til mobiltelefon, internet- og TV-tid.

Møde vedr. overgang til næste trin

 • Med barnet/den unge, TFCO teamet og sagsbehandler.

Trin 3

 • 3-7 måneder.
 • Den unge er mere hos sin familie end hos træningsfamilien.
 • Ungeterapeut, færdighedstræner og familieterapeut fortsætter deres arbejde.
 • Behandling kendetegnet ved at nye færdigheder afprøves og integreres, træningsfamilien og forældre vurderer omfang af samvær med godkendte kammerater og andre aktiviteter.

Møde vedr. afslutning af behandling

 • Den unge flytter fra træningsfamilien hjem eller til anden foranstaltning.
 • Aftale om efterbehandling.
Sidst opdateret 21/02 2017