Resultater og erfaringer for Treatment Foster Care

Studier og erfaringer med brugen af Treatment Foster Care (TFCO) viser positive resultater både socialt og økonomisk for samfundet.

Internationale studier

I et metastudie af fem randomiserede studier af TFC, hvor TFCO er en variant, blev følgende effekter fremhævet:

  • At der ses en moderat reduktion af antisocial adfærd og kriminalitet i både korttidsstudier og opfølgningsstudier.
  • At der sker en reduktion i antal dage i sikrede omgivelser for unge i særligt intensive TFC-forløb.
  • At TFC fremmer stabilitet, og at de unge tilbringer mere tid i hjemmet.
  • At der ses en positiv psykosocial udvikling blandt unge i TFC.
  • At der ses mindre skolefravær og bedre skolepræstationer hos piger i TFC.
  • Internationale studier har endvidere påvist gode resultater for TFCO i forhold til forebyggelse af teenagegraviditeter hos piger.

Et randomiseret studie af TFCO i Sverige har på alle effektvariabler vist en stærkere positiv udvikling hos unge, der modtager TFCO, sammenlignet med en kontrolgruppe. Et andet studie har desuden vist markant færre sammenbrud i anbringelsen ved brug af TFCO. Effekten i Sverige synes mest markant i forhold til teenagepiger.

Litteraturhenvisningerne kan findes under materialer.

Materiale

Danske resultater

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - er i gang med at evaluere effekten af TFCO i Danmark. Undersøgelsen forventes afsluttet i marts 2018.

Cost-Benefit

I 2012 udarbejdede Rambøll Management en analyse af sociale og økonomiske gevinster i den offentlige sektor ved at omlægge den eksisterende indsats overfor målgruppen til TFCO. Analysen bygger på opgørelser af økonomiske livsforløb for den gennemsnitlige person, som har været udsat i barndommen. Den økonomiske analyse peger på, at TFCO har et økonomisk potentiale for det offentlige. Selvom udgiften til TFCO pr. person er dyrere end de fleste anbringelser, så peger effektvurderingen på, at unge vil klare sig bedre end ved traditionelle anbringelser og derfor på sigt have et bedre livsforløb. Hvis det forudsættes, at TFCO koster 112.500 kr. mere end den anbringelse, man ellers ville iværksætte, så er der tale om et økonomisk potentiale på 0,7 mio. kr. pr. deltager.

Analyse af de økonomiske konsekvenser på området for børn og unge (pdf)

Beregninger fra Herning Kommune

Herning Kommune v./ Preben Siggaard, giver nogle beregninger på besparelser på bl.a. TFCO.

Preben Siggaards oplæg fra SFI Konferencen 2013 (pdf)


Danske erfaringer

Du kan læse om en families erfaringer med TFCO. Du kan også læse om Hedebocentret, der mener, at TFCO giver den unge en ny chance samt Nyborg Kommune, som synes godt om den evidensbaserede tilgang.

Erfaringer med TFCO (åbner pdf i nyt vindue)

Du kan også læse om 6 danske kommuners beskrivelser af konkrete erfaringer med dokumenterede metoder heriblandt TFCO.

Kommunerne fortæller

Monitoreringsrapport 

Rapporten kan hentes her 

Sidst opdateret 08/11 2017