Priser og økonomi for Treatment Foster Care

Opstart, implementering og drift af Treatment Foster Care (TFCO).

Opstart og drift af et TFCO-team

Opstarten af et TFCO-team strækker sig normalt over 2-2½ år.

Organisationen skal budgettere med ressourcerne til følgende aktiviteter i opstartsfasen:

 • Rekruttering og ansættelse af et TFCO-team.
 • Rekruttering af træningsfamilier.
 • Adgang til behandlingslokaler, som gør det muligt for behandlingskoordinatoren at have gruppesupervision af plejefamilier, for børne-/ungdomsterapeuten at have behandlingssamtaler med barnet/den unge og for familieterapeuten at have behandlingssamtaler med den biologiske familie.
 • Tilgængeligt videoudstyr til brug for certificering og vejledning af TFCO-teams.
 • IT-løsning, som understøtter brugen af det elektroniske behandlingsdokumentationssystem, Journal Digital (internetbaseret).
 • Økonomiske og tidsmæssige ressourcer til uddannelse af TFCO-teamet i programmets elementer og brug af Journal Digital (hhv. 4 og 2 dages workshop).
 • Økonomiske og tidsmæssige ressourcer til 1 times ugentlig telefonisk konsultation med vejlederen inden for de 2 år.
 • Økonomiske og tidsmæssige ressourcer til 1 dags vejledning 1 gang om måneden i 2 år.
 • Visitere/rekruttere unge til programmet.
 • Arbejde på at opnå certificering – kræver ovenstående uddannelse og at have haft 7 certificeringsegnede sager.
 • Ressourcer til at TFCO-teamet kan have kontakt med og informere om TFCO-metoden til det øvrige netværk, herunder forældre, skole, arbejdsplads, kommunale sagsbehandlere, fritidsaktiviteter mv.
 • Ressourcer til information af lokale samarbejdspartnere omkring TFCO-indsatsen, skole, politi, psykiatri, andre sociale indsatser mv.

Derudover må organisationen forvente udgifter i opstarten til manglende belægning i TFCO-tilbuddet. Erfaringen er, at et nyt team ikke vil kunne klare fuld caseload det første år, hvor metoderne skal indarbejdes. Erfaringer fra private tilbud viser endvidere, at det tager tid at formidle tilbuddet til samarbejdskommuner, og for kommunale tilbud kan det tage tid at få visitationsproceduren til at køre.

Fold alle teksterne ud eller ind

Udgifter indtil certificering

IndholdPris
Parathedsundersøgelse Ca. 25.000 kr.
Uddannelse af team (4 dages workshop) Ca. 55.000. kr.
Uddannelse i Journal Digital (2 dages workshop) Ca. 19.000 kr.
Uddannelse af træningsfamilier, årligt Ca. 4.000 kr.
Vejledning i 2 år (ugentlig telefonvejledning og kvartalsvist 1 hel dags vejledning) 200.000- 400.000 kr.
Anvendelse af Journal Digital i 2 år (anvendelsesafgift og support) Ca. 64.000 kr.
Tilbud om deltagelse i nationale boostere, 3 træf inden for 2 år Ca. 18.000 kr.
Certificering 13.000 kr. + evt. omkostninger til oversættelse

Samlet set

Ca. 400.000-600.000 kr.

Drift af TFCO

Efter certificering overgår TFCO til drift i organisationen, og der indgås medlemskab med TFCO-Danmark. Teamet skal løbende modtage vejledning for at sikre kvaliteten af indsatsen. Socialstyrelsen udbyder i samarbejde med eksterne leverandører støtte til drift af TFCO. Priserne herunder er for årlig støtte og kvalitetssikring til et team i drift.

Indhold Pris pr. år
Vejledning til team (4 hele dage årligt + 3 nationale fælles boosterdage) Ca. 94.200 kr.
Anvendelse af Journal Digital (anvendelsesafgift og support) Ca. 32.000 kr.
Uddannelse af træningsfamilier Ca. 2.000 kr.
National monitorering og vedligeholdse af programmet Ca. 1.000 kr.
I alt Ca. 129.200 kr.

Driftsbudgetter fra de TFCO-organisationer,  som på nuværende tidspunkt arbejder med TFCO, er for 8-10 unge på ca. 9,5 mio. kr. pr. år og en taktpris på mellem ca. 80.000 – 90.000 kr. pr. mdr. pr. barn/ung, som er anbragt inkl. udgifter til plejefamilien.

Re-certificering

Efter at TFCO-sitet er certificeret, skal det re-certificeres første gang efter 2 år og herefter hvert 3. år. Imellem certificeringerne skal man have adherence-kontrol hver 9. måned.

IndholdPris
Adherence- kontrol ca. 18.000 kr.
Certificeringsafgift ca. 13.000 kr. + evt. omkostninger til oversættelse

Beregning af økonomiske konsekvenser

Rambøll Management har udviklet et såkaldt kommuneværktøj, der kan bruges til at skabe et hurtigt overblik over de økonomiske konsekvenser, når en kommune vælger at bruge TFCO. Værktøjet er tilgængeligt nedenfor, så hvis jeres kommune overvejer at bruge TFCO, kan I indtaste jeres konkrete forudsætninger og derudfra beregne de økonomiske konsekvenser af at anvende metoden.

Arket viser både de økonomiske konsekvenser på kort og på lang sigt, ligesom der opdeles på de relevante kommunale konti. De økonomiske konsekvenser bliver beregnet på baggrund af en sammenligning med et gennemsnitligt barn i målgruppen. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et estimat, som efterfølgende skal kvalificeres yderligere i kommunen.

Vejledning til kommuneværktøj (pdf)

Kommuneværktøj for TFCO (excel)

Cost-benefit analyse

Sidst opdateret 21/02 2017