Priser og økonomi for Treatment Foster Care

Opstart, implementering og drift af Treatment Foster Care (TFCO).

Hvad koster TFCO?

Socialstyrelsen har i 2015, foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen TFCO og estimeret, at omkostninger til et forløb koster ca. 953.000kr pr. gennemført deltagerforløb. Der er udelukkende tale om kommunale omkostninger, hvoraf størstedelen er lønudgifter.

Opstart og drift af et TFCO-team

Opstarten af et TFCO-team strækker sig normalt over 2-2½ år.

Organisationen skal budgettere med ressourcerne til følgende aktiviteter i opstartsfasen:

 • Rekruttering og ansættelse af et TFCO-team.
 • Rekruttering af træningsfamilier.
 • Adgang til behandlingslokaler, som gør det muligt for behandlingskoordinatoren at have gruppesupervision af plejefamilier, for børne-/ungdomsterapeuten at have behandlingssamtaler med barnet/den unge og for familieterapeuten at have behandlingssamtaler med den biologiske familie.
 • Tilgængeligt videoudstyr til brug for certificering og vejledning af TFCO-teams.
 • IT-løsning, som understøtter brugen af det elektroniske behandlingsdokumentationssystem, Journal Digital (internetbaseret).
 • Økonomiske og tidsmæssige ressourcer til uddannelse af TFCO-teamet i programmets elementer og brug af Journal Digital (hhv. 4 og 2 dages workshop).
 • Økonomiske og tidsmæssige ressourcer til 1 times ugentlig telefonisk konsultation med vejlederen inden for de 2 år.
 • Økonomiske og tidsmæssige ressourcer til 1 dags vejledning 1 gang om måneden i 2 år.
 • Visitere/rekruttere unge til programmet.
 • Arbejde på at opnå certificering – kræver ovenstående uddannelse og at have haft 7 certificeringsegnede sager.
 • Ressourcer til at TFCO-teamet kan have kontakt med og informere om TFCO-metoden til det øvrige netværk, herunder forældre, skole, arbejdsplads, kommunale sagsbehandlere, fritidsaktiviteter mv.
 • Ressourcer til information af lokale samarbejdspartnere omkring TFCO-indsatsen, skole, politi, psykiatri, andre sociale indsatser mv.

Derudover må organisationen forvente udgifter i opstarten til manglende belægning i TFCO-tilbuddet. Erfaringen er, at et nyt team ikke vil kunne klare fuld caseload det første år, hvor metoderne skal indarbejdes. Erfaringer fra private tilbud viser endvidere, at det tager tid at formidle tilbuddet til samarbejdskommuner, og for kommunale tilbud kan det tage tid at få visitationsproceduren til at køre.

Fold alle teksterne ud eller ind

Drift af TFCO

Efter certificering overgår TFCO til drift i organisationen. Teamet skal løbende modtage vejledning for at sikre kvaliteten af indsatsen, via Humana AS. 

Driftsbudgetter fra de TFCO-organisationer,  som har arbejdet med TFCO, er for 8-10 unge på ca. 9,5 mio. kr. pr. år og en taktpris på mellem ca. 80.000 – 90.000 kr. pr. mdr. pr. barn/ung, som er anbragt inkl. udgifter til plejefamilien.

Re-certificering

Efter at TFCO-sitet er certificeret, skal det re-certificeres første gang efter 2 år og herefter hvert 3. år. Imellem certificeringerne skal man have adherence-kontrol hver 9. måned.

Sidst opdateret 20/05 2019