Uddannelse i Treatment Foster Care (TFCO)

Uddannelsen af TFCO-teamet og plejefamilier bliver foretaget af Familieforum eller danske certificerede behandlingskoordinatorer.

Uddannelse af TFCO-teamet

Uddannelsen af TFCO-teamet er praksisbaseret og indledes med et undervisningsmodul, der løber over 4 dage, hvorefter TFCO-teamet kan begynde at tage unge i behandling. Undervisningsmodulet følges herefter op af intensiv vejledning fra en TFCO-konsulent. TFCO-teamet modtager én ugentlig supervision pr. tlf. og én heldags supervision om måneden frem til, at TFCO-sitet/ teamet certificeres.

Uddannelsen foretages af Familieforum fra Sverige, som er nordisk TFCO-partner. Det er derfor en forudsætning at de enkelte TFCO-teams har god sprogfornemmelse for både engelsk og nordiske sprog.

Uddannelse af plejefamilier

Som en del af TFCO-forløbet er den unge anbragt midlertidigt hos en særligt uddannet plejefamilie. TFCO-plejefamilierne skal deltage i to dages kursus, som har til formål at introducere dem til TFCO-metoden og deres rolle i behandlingen af den unge. Uddannelsen af plejefamilierne vil ligeledes blive forestået af Familjeforum eller danske certificerede behandlingskoordinatorer.

Certificering

TFCO-certificeringen følger ikke de enkelte medlemmer af TFCO-teamet. Certificeringen følger i stedet TFCO-sitet dvs. den institution eller organisation, hvor TFCO-teamet er ansat.

Et TFCO-site kan certificeres efter ca. 2 år fra at teamet har taget det første barn eller unge i behandling. Certificeringen foretages af TFC Consultants, Inc. i USA, som bedømmer videooptagelser af behandlingssessioner og andet materiale TFCO-sitet indsender for at dokumentere sit TFCO-arbejde. TFCO-sitet skal recertificeres ca. to år efter den første certificering er foretaget.


Sidst opdateret 15/08 2017