Opstart af Treatment Foster Care

En afdækning af målgruppen og deres behov med henblik på at sikre et rekrutteringsgrundlag for Treatment Foster Care (TFCO) på 12-14 unge om året er vigtig før opstart.

Da TFCO-indsatsen henvender sig til de mest adfærdsvanskelige unge, er det vigtigt, at de kommuner eller organisationer, som ønsker at oprette et TFCO-team foretager en grundig afdækning af målgruppen og deres behov med henblik på at sikre et rekrutteringsgrundlag for TFCO på 12-14 unge om året.

Erfaringer fra Sverige viser, at det kræver et befolkningsgrundlag på ca. 60.000 indbyggere, at opretholde ét TFCO-team. Herudover spiller den demografiske sammensætning af befolkningen en rolle samt andelen af svært belastede unge i området.

Et TFCO-team består af:

TFCO-teamRessourceforbrug

Én behandlingskoordinator
med psykolog eller baggrund.

Fuldtid

Én familieterapeut
med en terapeutisk baggrund inden for adfærdsterapi, kognitiv terapi eller systemisk terapi.

Fuldtid

Èn ungdomsterapeut
med en terapeutisk baggrund inden for adfærdsterapi, kognitiv terapi eller systemisk terapi.

Fuldtid

Færdighedstræner
Studerende på (social)pædagogiske uddannelser.

20 timer

PDR-interviewer
Sekretær eller studerende.

ca. 12 timer

Når TFCO-teamet er fuldt funktionelt kan det have 8 - 10 unge og deres familier i behandling ad gangen, svarende til ca. 12 – 14 unge om året. Hvert behandlingsforløb strækker sig over ca. 9 – 12 mdr. Der vil dog være en opstartsperiode på ca. 1 år, før teamet kan have en fuld case load.

Sidst opdateret 21/02 2017