Målgruppe for Treatment Foster Care

Treatment Foster Care (TFCO) retter sig mod 12-17-årige, som står i svære adfærdsproblemer, som f.eks. begyndende kriminalitet, problematisk familiesamspil, højt skolefravær og andre tegn på mistrivsel.

TFCO er målrettet børn og unge i alderen 12-17 år med store følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder. Målgruppen har flere af følgende kendetegn:

  • Aggressiv adfærd
  • Indadvendt, selvskadende adfærd
  • Svært ved at få venner
  • Svært ved at følge almindelig skolegang
  • Involvering i kriminalitet
  • Eksperimenterer med alkohol, hash eller stoffer
  • Står overfor anbringelse udenfor hjemmet
  • Svære adfærdsproblemer fx lyver, skaber splid og konflikter.

Derudover er det en forudsætning for at kunne profitere af behandlingen, at de unge er normalt begavede, samt at det er muligt at samarbejde med den biologiske familie eller andre primære omsorgspersoner, som kan støtte den unge i at fastholde en positiv udvikling efter endt behandling.

Sidst opdateret 21/02 2017