Treatment Foster Care Oregon

Treatment Foster Care Oregon (TFCO) tidligere kaldet MTFC – Multidimensional Treatment Foster Care er et helhedsorienteret behandlingsprogram målrettet børn og unge i alderen 12-18 år i adfærdsproblemer.

TFCO – Treatment Foster Care Oregon har tidligere heddet MTFC – Multidimensional Treatment Foster Care. Programmet skiftede navn i forsommeren 2015, men indholdet af programmet er uændret. Hvis MTFC-navnet fremover ses anvendt i nogle sammenhænge, er der ikke længere tale om et program, som understøttes af programudvikleren i Oregon.

TFCO er udviklet for at forbedre effekten af behandling af anbragte unge der udviser udadreagerende adfærd. TFCO indebærer en midlertidig anbringelse i en træningsfamilie, hvorefter behandlingen udfolder sig mellem et TFCO-team, træningsfamilien, den biologiske familie og den unge i centrum.

Mål og målgruppe

TFCO er målrettet børn og unge i alderen 12-18 år med store følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder. Formålet med TFCO er at kriminalitetsforebygge og bl.a. understøtte en stabil skolegang samt muliggøre en hjemflytning til den unges biologiske familie, bl.a. ved at styrke den unges sociale færdigheder og skabe et positivt samspil i familien.

Opstart af TFCO-team

Opstart af et TFCO-team sker efter aftale med Humana AB, som står for uddannelse og vejledning af teamet. Kommuner/organisationer som er interesserede i at starte TFCO op, kan kontakte Humana AB med henblik på at få et bud på en mulig opstarts- og uddannelsesplan.

Resultater

TFCO har dokumenteret effekt i forhold til forebyggelse af kriminel adfærd fra bl.a. Skotland og Sverige. Herudover påvises bl.a., at antallet af dage, hvor unge har været anbragt i sikrede omgivelser, f.eks. lukkede institutioner/fængsler, mindskes, hvor unge har boet hos deres biologiske forældre, øges antallet, og antallet af mislykkede plejefamilieforløb mindskes.

Sidst opdateret 16/05 2019