Teori og metode - Multisystemisk Terapi

Multisystemisk Terapi (MST) minder en del om systemisk teori. Idéen i systemteori er, at det ydre kommer før det indre. Hvis man blot spiller med i et system, tilegner man sig også den rolle og person, som følger med.

I MST ses den unges udadrettede adfærd ikke som et udtryk for den unges indre dynamik, men i stedet som udtryk for en reaktion på de relationer, som den unge er en del af. MST-behandlingen foregår i den unges hjem og øvrige omgivelser, hvor problemerne er, og er rettet mod systemerne i den unges nære sociale omgivelser/relationer, som udgøres af forældre/familie, skole, venner og naboer.

Ræsonnementet bag behandlingen er, at ændringer i systemrelationerne (f.eks. ændring af rutiner og fastlåste strukturer) skaber ændringer i den unges adfærd.

MST er en intensiv behandling, hvor terapeuterne er til rådighed for familien i princippet i 24 timer i døgnet i de tre til fem måneder, behandlingsforløbet varer. Terapeuterne kommer i hjemmet til aftalte møder flere gange ugentligt - afhængigt af brugernes behov.

Multisystemisk Terapi er udviklet af den amerikanske professor i psykologi, Scott Henggeler, og er dokumenteret for sin virkning igennem ca. 25 års forskning. MST anvendes i USA, Australien og New Zealand, og i Europa i Norge, Sverige, Schweiz, England, Holland og på Island. I alt findes ca. 380 MST teams i verden. Den internationale moderorganisation MST Services er placeret i Charleston, USA.

Sidst opdateret 23/02 2017