Resultater og erfaringer for Multisystemisk Terapi

Effekten af Multisystemisk Terapi (MST) er velundersøgt og veldokumenteret i forskellige vestlige lande. Danske evalueringer viser tilfredsstillende behandlingsresultater af MST.

Forskning i MST

Der findes en række internationale, randomiserede effektstudier af MST. I en metaanalyse af otte randomiserede forsøg falder størstedelen af forskellige effektdimensioner ud til fordel for MST fremfor den alternative behandling, men med forbehold for konklusionerne. Det kan ikke påvises, at MST har bedre effekter end den alternative behandling.

Et norsk, randomiseret studie har påvist følgende resultater:

 • MST-målgruppen har større fald i internalisering og eksternalisering
 • MST- målgruppen har større stigning i sociale kompetencer
 • MST-målgruppen har større stigning i familiens sammenhængskraft, men ikke bedre/værre resultater for familiens sammenhængskraft
 • MST-målgruppen har større fastholdelse i hjemmet.

Evidensgrundlaget bag effekterne for MST er ikke entydige. Styrken ved evidensgrundlaget er, at studierne generelt dokumenterer effekter på både psykosociale forhold og forhold såsom skoledeltagelse, fastholdelse i hjemmet, kriminalitet og misbrug.

Danske resultater

I Danmark er der lavet tre resultatevalueringer. De to første evalueringer viste samlet: 

 • Der kan ses en 50 % reduktion i problemscore
 • Der er en reduktion på 40-50 % i forhold til unge med manglende skoletilbud
 • Der ses en reduktion på ca. 50 % i forhold til kriminalitet
 • Der er en reduktion på 50-60 % i forhold til unge med misbrugsproblemer
 • Mellem 1/3 og 1/4 af de unge bliver anbragt udenfor hjemmet. 

Senest (febr. 2017) har KORA for Socialstyrelsen og Metodecentret udarbejdet en effektundersøgelse af brugen af MST i tre kommuner. 

Resultaterne viser, at de unge i MST i højere grad end en sammenlignelig gruppe modtagere af andre sociale foranstaltninger går op til folkeskolens afgangsprøve, og færre af de unge i MST, der tidligere har været dømt for vold, modtager en ny voldsom. 
MST-unge klarer sig dog dårligere, når det handler om at færdiggøre en ungdomsuddannelse, og samlet set dømmes flere MST-unge for kriminalitet, end tilfældet er for unge i sammenligningsgruppen. På lidt længere sigt viser det sig ligeledes, at MST-unge er mindre i beskæftigelse og derfor mere afhængige af offentlig forsørgelse end sammenligningsgruppen.
De unge i MST er i mindre grad anbragt det første år efter behandling og modtager færre forebyggende foranstaltninger end sammenligningsgruppen i alle målte år efter behandling. 
I gennemsnit bruges der derfor, i nutidsværdi, 233.000 kr. mindre på sociale foranstaltninger pr. MST-ung i indsatsåret og de efterfølgende fem år, end der bruges pr. ung i sammenligningsgruppen. 

KORA: Effekter af Multisystemisk Terapi for unge med adfærdsvanskeligheder

Cost-benefit

I 2012 udarbejdede Rambøll Management en analyse af sociale og økonomiske gevinster i den offentlige sektor ved at omlægge den eksisterende indsats overfor målgruppen til MST. Analysen bygger på opgørelser af økonomiske livsforløb for den gennemsnitlige person, som har været udsat i barndommen.

Den økonomiske analyse peger på, at MST har et økonomisk potentiale for det offentlige, heriblandt:

 • Forebygge anbringelser
 • Reducere kriminalitet og misbrug
 • Øger de unges uddannelsesgrad og beskæftigelsesgrad som voksne. 

Med en forudsætning om at MST virker bedre end anbringelser for 30 % af målgruppen, er det et økonomisk potentiale på ca. 245.000 kr. pr. deltager. Det skal dog bemærkes, at der i forhold til de øvrige programmer i analysen er mere tvetydige analyser af de reelle effekter af MST.

Analyse af de økonomiske konsekvenser på området for børn og unge (pdf)

Beregninger fra Herning Kommune

Oplæg fra Preben Siggaard, Herning Kommune, giver nogle beregninger på besparelser på bl.a. MST - se under slide med titlen "Resultater".

Preben Siggaards oplæg fra SFI Konferencen 2013 (pdf)

Danske erfaringer

Du kan læse om seks danske kommuners beskrivelser af konkrete erfaringer med dokumenterede metoder, heriblandt MST.

Kommunerne fortæller

Monitoreringsrapport 

Rapporten kan hentes her 

 

Sidst opdateret 24/02 2017