Priser og økonomi for Multisystemisk Terapi

Overblik over omkostningerne forbundet med Multisystemisk Terapi (MST).

Ønsker man at starte sit eget team op, skal man betale et årligt bidrag til MST Danmark på 299.000 kr. pr. team. Såfremt to kommuner samarbejder om et team, bliver udgiften fordelt mellem dem. Kommunen kan beslutte, om de vil sælge pladser til omkringliggende kommuner.

Det årlige bidrag til MST Danmark dækker følgende:

 • Den årlige afgift til MST Services. MST Danmark har licens fra udviklerne i USA til at udføre MST
   
 • Anslåede udgifter til rejse og ophold for ansatte i MST Services og MST Danmark
   
 • Diverse sekretariatsudgifter
   
 • Udgifter til uddannelse, formidling, evaluering og dokumentation. 

Køb af behandling hos et eksisterende MST-team

Såfremt der er etableret et MST-team i nærheden, kan der ofte samarbejdes om køb af pladser hos det eksisterende team. 

Udgiften til en MST-behandling for én familie er ca. 1.100 kr. pr. døgn i tre til fem måneder. Prisen kan variere en smule fra team til team.

MST Danmark er forankret i Metodecentret - Center for Innovation og Metodeudvikling og er placeret i Aarhus. 

Oplysninger om MST Danmark

Fold alle teksterne ud eller ind

Drift af MST

Oprettelsen af et MST team kræver en økonomisk investering, idet der er tale om et intensivt behandlingstilbud, hvor medarbejderne udelukkende arbejder med MST. Erfaringer fra de kommuner/organisationer, der allerede har etablerede MST teams viser, at et MST team har et driftsbudget på mellem 2,5 og 3,2 mio. kr. pr. år alt efter antal af terapeuter og antallet af sager i et team.

Ud over ovenstående udgifter i forbindelse med opstart skal organisationen budgettere med ressourcer til følgende aktiviteter:

 • Rekruttering og ansættelse af MST team.
 • MST teamet til enhver tid består af det nødvendige antal personer jf. krævet programpraksis.
 • Tilgængeligt telefonudstyr til brug for vejledning af MST-teamet.
 • Der er udarbejdet en vagtordning, så teamet er tilgængelig 24 timer i døgnet hele året med klare aftaler om, hvem der træder i stedet i forbindelse med ferie, sygdom eller lignende.
 • IT-løsning, som understøtter teamet i brugen af det IT-baserede dataregistreringssystem Enhanced Website.
 • Visitering af familier til MST indsatsen.
 • Ressourcer til at MST teamet kan have kontakt med og informere om MST metoden til det øvrige netværk - herunder forældre, skole, arbejdsplads, kommunale sagsbehandlere, fritidsaktiviteter mv.
 • Ressourcer til information af lokale samarbejdspartnere omkring MST indsatsen - skole, politi, psykiatri andre sociale indsatser mv.
 • MST teamet deltager i minimum én telefonkonsultation om ugen og én heldagsvejledning i kvartalet.
 • Deltagelse i fælles møder med andre MST teams og booster træning samt relevante konferencer - herunder afholder transport- og opholdsudgifter for egne medarbejdere i forbindelse med deltagelse i disse.

Udover almindelig driftsudgifter til løn, telefon mv. skal der påregnes udgifter til fx:

 • Licensudgifter på 299.000 kr. til MST Danmark (dækker licens, boosterseminar, møder mv.)
 • Udgifter til TAM og Outcome interviews (kan foretages af MST Danmark/CFK)
 • Rejse og opholdsudgifter til 4 årlige boosterseminarer
 • Rejse og opholdsudgifter til evt. konferencer
 • Evt. udgifter til uddannelse af nye medarbejdere
 • Evt. udgifter til efteruddannelser (Kognitive kurser, Kurser i Systemisk familieterapi ol) (vil blive arrangeret af MST Danmark efter behov).

Beregning af økonomiske konsekvenser

Rambøll Management har udviklet et såkaldt kommuneværktøj, der kan bruges til at skabe et hurtigt overblik over de økonomiske konsekvenser, når en kommune vælger at bruge MST. Værktøjet er tilgængeligt nedenfor, så hvis jeres kommune overvejer at bruge MST, kan I indtaste jeres konkrete forudsætninger, og derudfra beregnes de økonomiske konsekvenser af at anvende metoden. Arket viser både de økonomiske konsekvenser på kort og på lang sigt, ligesom disse opdeles på de relevante kommunale konti. De økonomiske konsekvenser bliver beregnet på baggrund af en sammenligning med et gennemsnitligt barn i målgruppen. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et estimat, som efterfølgende skal kvalificeres yderligere i kommunen.

Vejledning til kommuneværktøj (pdf)

Kommuneværktøj for MST (excel)

Cost-benefit analyse


Sidst opdateret 23/02 2017