Målgruppe for Multisystemisk Terapi

Multisystemisk Terapi (MST) er målrettet unge mellem 12 og 17 år, der er i, eller er i risiko for at udvikle, alvorlige adfærdsproblemer.

Typiske adfærdsvanskeligheder for de unge i målgruppen er:

  • Kriminalitet
  • Misbrug/risikobrug af rusmidler
  • Aggressiv og voldelig adfærd
  • Væsentligt fravær fra skole.

MST kan bruges som en: 

  • Forebyggende indsats - f.eks. når en anbringelse er under overvejelse, men det skønnes, at familien har ressourcer til at arbejde med problemerne i lokalmiljøet
  • Brobyggende indsats - f.eks. hvis den unge er på døgninstitution, opholdssted eller efterskole og snart kommer hjem
  • Supplerende indsats - f.eks. som del af en ungdomssanktion eller en domsafsigelse på vilkår.

Det er en forudsætning for at deltage i et MST forløb, at den unge, senest to til fire uger efter behandlingen er startet, bor hjemme eller hos andre nære omsorgspersoner eller en plejefamilie.

Krav til forældre

Der er ingen eksklusionskriterier for forældrene/den primære omsorgsperson for at deltage i MST. I en dansk kontekst har MST-terapeuter både arbejdet med forældre med senhjerneskader, misbrug og psykiatri af forskellig art.

Erfaringen er dog, at det er en fordel, at der er lidt ressourcer i familien. Det er samtidig en vigtig opgave for terapeuten at finde disse ressourcer og bringe dem i spil. Derfor anbefales det, at det er terapeuten, som stopper behandlingen, og der ikke sker en eksklusion på baggrund af, at en rådgiver eller andre samarbejdspartnere mener, at forældrene ikke kan.

Erfaringen viser, at de fleste har det, der skal til, for at ændre på samspillet, godt hjulpet af de redskaber de får fra terapeuten. Der er også tilfælde, hvor der i den afsluttende rapport for behandlingen anbefales forskellig støtte til forældre for at kunne fastholde den gode udvikling selv. Enkelte gange peges på anbringelser, hvis forældrene ikke har de nødvendige kompetencer.Sidst opdateret 23/02 2017