MST-kontaktpersoner

Er du interesseret i at høre mere om praktiske erfaringer med Multisystemisk Terapi (MST), kan du kontakte personerne i følgende organisationer.
OrganisationKontaktinfo
MST Aarhus

Leif Møller
Leder, MST-programmanager og Supervisor
MST Aarhus, Ungdomscentret
Marselis Boulevard 179
8000 Aarhus C
Mobil: 51 57 61 00
E-mail: leimo@aarhus.dk

Mick Ørting
MST-vejleder
MST Aarhus, Ungdomscentret
Marselis Boulevard 179
8000 Aarhus C
Mobil: 51 57 61 10
E-mail: mior@aarhus.dk

Bettina Tolstrup
MST-vejleder
MST Aarhus, Ungdomscentret
Marselies Boulevard 179
8000 Aarhus C
Mobil: 41856146
E-mail: bdt@aarhus.dk

Janne Gytz Fristed
Vejleder MST-SA
MST Aarhus, Ungdomscentret
Marselies Boulevard 179
8000 Aarhus C
Mobil: 41856151
E-mail: jaol@aarhus.dk

MST Slagelse

Jens Theil Nielsen
Leder, MST Program Manager
Center for Børn og Familie
Slagelse Familiecenter
Næstvedvej 15
4230 Skælskør
Mobil: 28562254
E-mail: jenni@slagelse.dk

Sissel Andalsvåg
MST-vejleder
Center for Børn og Familie
Slagelse Familiecenter
Næstvedvej 15
4230 Skælskør
Mobil: 30304863
E-mail: sisse@slagelse.dk

MST Herning

Bettina Hedegård Christensen
Afdelingsleder ambulant område og MST Program Manager
Center for Børn, Unge og familier
Markedspladsen 4.
7400 Herning
Mobil: 4028 8292
E-mail bufbh@herning.dk

Jette Cass
MST-vejleder
MST-Teamet
Center for Børn, Unge og familier
Markedspladsen 4.
7400 Herning
Mobil: 30312251
E-mail: bufjc@herning.dk

MST Randers

Trine Cramer
Afdelingsleder/Program Manager MST –Team Randers
Ungecentret, Randers Kommune
Vester Allé 5
8900 Randers C
Mobil: 24445070
E-mail: Trine.Cramer@randers.dk

Annette Petersen
MST-vejleder
Ungecentret, Randers Kommune
Vester Allé 5
8900 Randers C
Mobil: 51576106
E-mail: anpet@aarhus.dk

MST FEC (Familie og Evidens Center)

Henrik Luplau Klitgaard
Leder af FEC
Familie og Evidens Center
Rosenkæret 11C, st.th.
2860 Søborg
Mobil: 25942086
E-mail: hl@fec-dk.dk

Pernille Bach
MST-vejleder
Familie og Evidens Center
Rosenkæret 11C, st.th.
2860 Søborg
Mobil: 25942026
E-mail: pb@fec-dk.dk

Sidst opdateret 21/02 2018