Multisystemisk Terapi

Multisystemisk Terapi (MST) er et behandlingstilbud til unge mellem 12 og 17 år, der er i alvorlige adfærdsproblemer.

Multisystemisk Terapi (MST) inddrager både den unges forældre og øvrige netværk. Forældrene hjælpes til at finde forældrerollen igen og herefter fastholde den. Forældrene har derfor en central rolle i behandlingen, som foregår i den unges eget hjem.

Mål og målgruppe

MST er målrettet unge mellem 12 og 17 år, der er i - eller er i risiko for at udvikle - alvorlige adfærdsproblemer, f.eks. kriminalitet, misbrug, aggressivitet eller truende adfærd.

MST's mål er at nedbringe den unges adfærdsproblemer blandt andet ved at:

  • styrke forældrenes opdragelsespraksis og familiens omsorg til hinanden
  • øge familiens netværk
  • fastholde den unge i skole, arbejde og positive fritidsaktiviteter
  • forhindre, at den unge begår kriminalitet eller udvikler misbrug.

Opstart af MST-team

Opstart af et MST-team sker efter aftale med Metodecentret i Aarhus, som står for uddannelse og vejledning af teamet.

Socialstyrelsen tager kontakt til Metodecentret, hvis en kommune/organisation viser interesse for at starte MST op med henblik på at få et bud på en mulig opstarts- og uddannelsesplan.

Resultater

MST er veddokumenteret internationalt, og danske kommuner har arbejdet med programmet siden 2003. MST har dokumenteret effekt fra bl.a. Norge og USA i forhold til at ændre unges adfærd positivt og forbedre sammenholdet i familien. Nogle undersøgelser, både europæiske og i dansk kontekst, er mere nuancerede, og i disse undersøgelser findes der mindre positive effekter. 

Sidst opdateret 24/02 2017