Opstart af Multifunktionel behandling i institution og nærmiljø

Midler til at understøtte kommunernes afprøvning af Multifunktionel behandling i institution og nærmiljø (MultifunC) er udløbet. Der er ikke længere mulighed for at indgå i udviklingsprojektet omkring MultifunC.

På Finansloven for 2009

På Finansloven for 2009 er der afsat midler til at understøtte kommunernes afprøvning af MultifunC.

Der er afsat i alt 56 mio. kr. til medfinansiering af forsøg med MultifunC samt til efteruddannelse af personale, supervision og effektevaluering m.v. 

I projektperioden er der startet en institution i henholdsvis København og Aarhus.

Sidst opdateret 21/02 2017