Priser og økonomi for Feedback Informed Treament

Følgende eksempel fra Jørgen Enstrøm leder af Familiecenteret Spiren i Holstebro, viser omkostningerne i forbindelse med implementeringen af Feedback Informed Treament (FIT).

Undervisning og vejledning i implementering af FIT, kan købes ved flere ICCE-certificerede trænere rundt omkring i Danmark.

Uddannelse af 25 medarbejdere:

  • Konference: 40.000 kr.
  • Seminardage: 95.000 kr.
  • Nøglepersonskurser: 42.000 kr.

Total: 177.000 kr.

Udgifter til Ipads og elektronisk administration af ORS- og SRS-skemaer i FIT-Outcomes:

Hardware (Ipads): 25 x 5.000=125.000 kr. 

Hertil kommer Software á 1000 kr./medarbejder/år. For en periode på tre år:

Software:3 x 25 x 1.000=75.000 kr. 

Total: 200.000 kr.

Medgået arbejdstid skal herudover medregnes. Produktiviteten vil i en periode være nedsat, fordi man bruger tid på noget andet end kerneopgaven.

Sidst opdateret 21/02 2017