Om dokumenterede metoder

Dokumenterede metoder giver succes i behandlingen af børn og unge.

Socialstyrelsen anvender Vidensdeklarationen for at vurdere, om en metode er dokumenteret. Deklarationen består af fem temaer eller "videnstyper", henholdsvis målgruppe, metode, implementering, effekt og økonomi. Grundantagelsen bag Vidensdeklarationen er, at de fem vidensdimensioner alle er nødvendige for at skabe et samlet billede af aktuelt bedste viden om en social indsats/metode med henblik på korrekt anvendelse og implementering af metoden. Enhver social indsats eller metode bør være vidensbaseret, dvs. bygge på viden inden for hver af de fem videnstyper. 

Metoderne skal hjælpe udsatte børn og unge og deres forældre, og de udbredes til alle landets kommuner og regioner. Formålet med metoderne er at skabe bedre trivsel for målgruppen.  

Socialstyrelsen yder støtte og rådgivning til at implementere dokumenterede metoder i kommunerne. Metoderne er velbeskrevne og er udvalgt, fordi de bygger på et solidt, fagligt teorigrundlag med fremgangsmåder for klart afgrænsede målgrupper. De er valgt, fordi de indeholder uddannelsesforløb og en løbende faglig kvalitetssikring.

Siden 2004 har Socialstyrelsen arbejdet med dokumenterede metoder i tæt samarbejde med en række kommuner, regioner og private leverandører.

Sidst opdateret 15/07 2020