Evidenskonference 2012

Socialstyrelsen har i 2012 afholdt en konference om dokumenterede metoder med fokus på inklusion, positive relationer og implementering på børn og ungeområdet.

Konferencen blev afholdt d. 27.-29. august 2012 på Hotel Nyborg Strand og henvendte sig til beslutningstagere, chefer, ledere, rådgivere og praktikere inden for børn- og ungeområdet samt inden for skole og daginstitutioner.

Konferencen var emneopdelt i forhold til interessefelterne skole og daginstitution, ledere og administratorer samt behandlere og rådgivere. Konferencen bød på oplægsholdere fra både ind- og udland.

Oplæggene omhandlede eksempelvis:

  • Vigtigheden af relationer. Projektet "Fair Start" påviser, at budget og nominering ikke er afgørende for den omsorgskvalitet, børn på institutioner mødes med. Kulturens syn på sådanne børn spiller en stor rolle for arbejdet og relationerne. PALS, som blandt andet har kommunikation i fokus, har eksempelvis vist, at en elevs opfattelse af en lærer er afgørende for lærerens indflydelse på eleven. 
  • MultifunC og empowerment af klienten – eksempelvis med brug af motiverende interview – og anvendelse af YLS-CMI som screeningsredskab for at afdække de unges risikoniveau. 
  • PMTO. Et studie blandt somaliske og pakistanske mødre med børn med adfærdsvanskeligheder viste, at mødre i interventionsgruppen havde øgede positive forældrefærdigheder og mindsket anvendelse af streng disciplinering. Samtidig havde børnene i denne gruppe tendens til positiv adfærdsændring i den hjemlige ramme.
  • Forstærkningssystemer. Handlinger kan forstærkes enten positivt eller negativt. Institutioner, der bruger straffende elementer i tiltag, opnår generelt dårlige resultater.
  • Netværksmøder.
  • Forskning fra Island påviste færre visitationer til specialindsatser efter implementering af PMTO, som omhandler aktiv involvering af forældrene og tager udgangspunkt i barnets situation.
  • Implementering af dokumenterede metoder er en organisatorisk opgave.
  • Et stort misforhold mellem det et barn magter og det, der forventes, bevirker udvikling af uhensigtsmæssige adfærdsmønstre.
  • ART og vigtigheden af familien for at opnå succes.
  • Resultater i forhold til De Utrolige År viser, at den bedste effekt opnås ved kombination af flere programmer (fx PALS og DUÅ), at forældrene oplever lavere niveau af uopmærksomhed og hyperaktivitet samt forbedringer af problematisk adfærd.

Plenum-oplæg

De oplæg, der blev holdt i plenum kan hentes nedenfor:

Bo Vinnerljung (pdf)

George Sugai (pdf)

Gøye Thorn Svendsen (pdf)

Hans Henrik Knoop (pdf)

Margret Sigmarsdottir (pdf)

Mari-Anne Sørlie ønsker ikke sit oplæg på nettet på grund af upubliceret data, men henviser til Sørlie et al. (2010).

Sørlie et al., 2010: "Implementeringskvalitet - om å få tiltak til å virke: En oversikt."

 

Sidst opdateret 14/02 2017