Kommunale erfaringer

Omkring halvdelen af landets kommuner har allerede flere års erfaring med en eller flere af de dokumenterede metoder.

Nogle af de mærkbare resultater af arbejdet med dokumenterede metoder, som kommunerne fremhæver, er bl.a.:

  • Øget trivsel blandt børn, unge og deres familier.
  • Metoderne er økonomisk rentable.
  • Metoderne er tydelige og konkrete, som gør det nemt for familierne at overskue, og gør det tværfaglige samarbejde både mere effektivt og positivt.
  • Tilfredsheden blandt involverede medarbejdere stiger, bl.a. fordi teamsamarbejdet giver øget mulighed for sparring og vejledning.
  • Den forskningsmæssige tilgang med fokus på dokumentation smitter af på andet arbejde.
  • Kvalitetssikring understøtter, at det rent faktisk er de definerede metoder, der anvendes i praksis.

Du kan finde beskrivelser af konkrete erfaringer fra kommuner her:

Kommunerne fortæller

Sidst opdateret 28/01 2019