Kommunale erfaringer

Omkring halvdelen af landets kommuner har allerede flere års erfaring med en eller flere af de dokumenterede metoder.

Nogle af de mærkbare resultater af arbejdet med dokumenterede metoder, som kommunerne fremhæver, er bl.a.:

  • Øget trivsel blandt børn, unge og deres familier.
  • Metoderne er økonomisk rentable.
  • Metoderne er tydelige og konkrete, som gør det nemt for familierne at overskue, og gør det tværfaglige samarbejde både mere effektivt og positivt.
  • Tilfredsheden blandt involverede medarbejdere stiger, bl.a. fordi teamsamarbejdet giver øget mulighed for sparring og vejledning.
  • Den forskningsmæssige tilgang med fokus på dokumentation smitter af på andet arbejde.
  • Kvalitetssikring understøtter, at det rent faktisk er de definerede metoder, der anvendes i praksis.

Du kan finde beskrivelser af konkrete erfaringer fra kommuner her:

Kommunerne fortæller

Hvorfor er programmerne udvalgt?

Programmerne er udvalgt, fordi:

  • Metoderne er velbeskrevne og forskningsbaserede.
  • Metoderne har dokumenteret virkning for en klart afgrænset målgruppe.
  • Der er viden om implementering af metoderne i Danmark.
  • Der er viden om, hvad metoderne koster og den samfundsmæssige gevinst af metoderne.

Rådgivning

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner i beslutningen om investering i metoderne, herunder viden om effekt, organisering og økonomi i forbindelse med metoderne. Implementering af metoderne støttes med uddannelse og processtøtte.

Rådgivning og støtte til dokumenterede metoder

Sidst opdateret 12/12 2017