Forside > Tværgående områder > Dokumenterede metoder børn og unge

Metodeudbredelsesprogrammet

Metodeudbredelsesprogrammet arbejder med dokumenterede metoder for sårbare børn og unge, som har vist positiv effekt. Metoderne anvendes i mange af landets kommuner og har til formål at øge trivslen blandt børn og deres familier samt sikre faglig udvikling mod en mere systematisk, effektiv og vidensbaseret faglighed. Metodeudbredelsesprogrammet er finansieret af en bevilling på finansloven.