Gå til indhold

Idebank

Få inspiration i idebanken til konkrete indsatser for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med corona-situationen. Bidragene kommer fra en lang række aktører på social- og ældreområdet.
Handicap   |   Landsdækkende

Tidsfordriv i hjemmet

Flere oplever under COVID-19 at måtte holde sig hjemme og ikke kunne deltage i vanlige aktiviteter og socialt samvær. Dansk Blindesamfund giver råd til, hvordan deres medlemmer kan få aktivitet og samvær ind i hverdagen.
Aktivitetstype: Rådgivning og støtte
Handicap   |   Landsdækkende

Opringning til 7.000

I en tid, hvor størstedelen af Danmark var lukket ned, lå konsulenterne i Dansk Blindesamfund ikke på den lade side. De havde derimod travlt med at ringe til samtlige 7.000 medlemmer for at lægge øre til deres bekymringer og sikre, at de fik den nødvendige støtte og hjælp
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Rådgivning og støtte, Opsøgende indsatser
Handicap   |   Hovedstaden

Coronalinje på dansk tegnsprog

Coronavirus er i nyhederne overalt, men det kan være svært for døve at følge med og få information på dansk tegnsprog. Danske Døves Landsforening og CFD Rådgivning etablerede derfor et samarbejde med Røde Kors og åbnede en coronalinje på dansk tegnsprog.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Rådgivning og støtte
Handicap   |   Landsdækkende

Online Naturfællesskab – få inspiration til gode oplevelser i naturen

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) har under COVID-19 startet et online naturfællesskab. Her kan unge med fysiske, psykiske og kognitive funktionsnedsættelser dele viden på sociale medier om tilgængelige naturruter og aktiviteter rundt om i Danmark.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Motion og natur
Handicap   |   Landsdækkende

Lyd på lokalaviser

Dansk Blindesamfund og Nota arbejder på at forsyne alle blinde og stærkt svagsynede med deres lokale ugeavis som lyd - og i samme øjeblik, som den lander i postkassen hos den almindelige læserskare. Løsningen forventes lanceret 3. december 2020, der er International Handicapdag.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer
Handicap, Ældre   |   Landsdækkende

Gode råd til pårørende

Det er ikke let at være pårørende til et familiemedlem, som er i særlig risiko for at blive alvorligt syg, hvis vedkommende bliver smittet med coronavirus. Få inspiration og gode råd til at takle situationen som pårørende.
Aktivitetstype: Rådgivning og støtte
Handicap   |   Landsdækkende

Hold kontakten – på Facebook

Isolationen på grund af corona-epidemien kan være svær for os alle, men for mennesker med udviklingshandicap kan det være ekstra udfordrende, da det kan være svært at forstå, hvorfor mor og far pludselig ikke kommer på besøg. Derfor må vi mødes på andre måder - uden at være sammen.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser
Handicap   |   Landsdækkende

Corona og Parasport Danmark

Parasport Danmark har gennemført telefoninterviews med sine medlemsforeninger med henblik på at undersøge, hvordan de er påvirket af nedlukningen som følge af coronavirus.
Aktivitetstype: Motion og natur
Handicap   |   Landsdækkende

Synliggørelse af covid-sikrede arrangementer

Hverdagen er ved at vende tilbage for de fleste. Men for nogle borgere er der behov for noget særligt, for at de har tillid til, at retningslinjerne overholdes, og at man trygt kan bevæge sig ud i det offentlige rum og fx gå i teateret og til foredrag.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer
Handicap   |   Hovedstaden

Vi lader som om, vi er på lejrskole

På Jonstrupvang har beboerne under coronanedlukningen oplevet en lejrskoleagtig fællesskabsfølelse. I en tid uden besøg udefra har aktiviteter som drageflyvning, virtuel bingo, et drivhus forvandlet til et fællesrum og masser af naturoplevelser løftet hverdagen for de 46 beboere.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer, Indsatser på sociale tilbud og plejecentre
Viser 21-30 af 61. Per side 10 20 30 100
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7