Gå til indhold

Idebank

Få inspiration i idebanken til konkrete indsatser for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med corona-situationen. Bidragene kommer fra en lang række aktører på social- og ældreområdet.
Udsatte børn og unge, Udsatte voksne   |   Landsdækkende

Krea-pakker til tryghedsskabende samtaler

Frivillige kan gøre en stor forskel for udsatte og ensomme børn og forældre, når de kender hinanden og har en tillidsfuld relation. Red Barnets frivillige holder tryghedsskabende samtaler med familierne ved hjælp af fysiske krea-pakker.
Aktivitetstype: Rådgivning og støtte, Digitale og telefoniske indsatser
Udsatte børn og unge   |   Landsdækkende

Gode råd til frivillige

Partnerskabet for udsatte børn og unge har udarbejdet gode råd til frivillige, der møder børn og unge under COVID-19.
Aktivitetstype: Rådgivning og støtte
Udsatte børn og unge   |   Sjælland

Rap får unge til at holde afstand

En corona-rap fremført af Klumben og Raske Penge er ét af flere initiativer til at få udsatte unge til at tage coronavirus alvorligt, fortæller leder af Ungehuset i Rønne. Her arbejder socialpædagoger intenst med at bevare relationen under isolation.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer, Opsøgende indsatser, Rådgivning og støtte
Udsatte børn og unge   |   Sjælland

Julemærkehjem: Vi skal vise børnene at vi er her

Facebookopslag med opskrifter, dansevideoer, inspiration til morgenløb – og tæt telefonisk kontakt har været med til at styrke samarbejdet omkring børnene på Liljeborg Julemærkehjem under coronalukningen. Nu er hjemmet åbnet igen for de yngste børn.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Indsatser på sociale tilbud og plejecentre, Motion og natur
Udsatte børn og unge   |   Landsdækkende

Uddeling af mad- og aktivitetskasser

Uddeling af mad- og aktivitetspakker til udsatte børnefamilier, som er særligt udfordrede på grund af coronakrisen, så de føler sig set og hjulpet igennem en svær tid. Mad- og aktivitetskasserne blev afleveret på familiernes dørtrin, og havde udover den konkrete hjælp, det sigte at vise familierne, at vi er der for dem, når samfundet lukker ned – og når det lukker op igen.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer, Rådgivning og støtte
Udsatte voksne   |   Syddanmark, Nordjylland, Midtjylland, Hovedstaden

Nødundervisning på daghøjskoler

Læs om eksempler på nødundervisning på daghøjskoler. Enkelte steder er det kun i begrænset omfang på grund af deltagernes forudsætninger og/eller indholdets karakter. På alle hold er der dog oftest daglig omsorgs- og støttekontakt via tlf. og internet.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer, Digitale og telefoniske indsatser
Udsatte voksne   |   Sjælland, Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark

Akut Social Drive Out

Under coronakrisen har KFUMs Sociale Arbejde etableret et mobilt café-koncept. Med base i 15 steder i landet køres der ud til i alt 180 små lokalsamfund i landets yderområder. Kernen i indsatsen er nærvær og omsorg. Her deles mad, tøj og aktivitetspakker ud, og der er mulighed for rådgivning, støtte og brobygning.
Aktivitetstype: Opsøgende indsatser, Rådgivning og støtte
Udsatte voksne, Ældre, Handicap   |   Landsdækkende

Information om corona på mange sprog

Nogle beboere i almene boliger har haft vanskeligt ved til fulde at forstå myndighedernes udmeldinger om covid-19. Danmarks Almene Boliger (BL) iværksatte derfor en række initiativer for at tilvejebringe og distribuere materiale på de forskellige mange sprog, der tales i landet.
Aktivitetstype: Opsøgende indsatser, Digitale og telefoniske indsatser
Udsatte voksne

Opsøgende og udgående arbejde

Værestederne i Blå Kors har landet over været mere opsøgende og udgående for at møde brugere, der ikke har kunnet i værestederne under nedlukningen. Det har givet nye erfaringer, der også kan bruges under genåbningen.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Opsøgende indsatser, Kulturelle og sociale arrangementer
Udsatte voksne   |   Landsdækkende

E-fodbold og Møde med en bold

I corona-perioden har OMBOLD løbende tilpasset fodboldaktiviteter, så der skabes fællesskab samtidig med at alle gældende retningslinjer overholdes. Det har bl.a. resulteret i en ugentlig e-fodbold-turnering og fysiske møder med en bold, hvor fysisk afstand reduceres.
Aktivitetstype: Motion og natur, Kulturelle og sociale arrangementer
Viser 11-20 af 61. Per side 10 20 30 100
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7