Gå til indhold

Idebank

Få inspiration i idebanken til konkrete indsatser for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med corona-situationen. Bidragene kommer fra en lang række aktører på social- og ældreområdet.
Udsatte børn og unge   |   Midtjylland

Trygge fællesskaber for ensomme unge

Tilbud om en indledende samtale med en koordinator om ensomhed, mulighed for at deltage i online fællesskabsaktiviteter, ugentlige gåture, tilbud om at få en frivillig samtaleven eller blive matchet i en venskabsordning.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Rådgivning og støtte, Kulturelle og sociale arrangementer, Motion og natur
Udsatte børn og unge   |   Landsdækkende

Red Barnets rådgivning SletDet

Mange børn og unge er meget alene digitalt, særligt i forbindelse med corona-nedlukningen. Red Barnets rådgivning SletDet tilbyder hjælp til børn og unge, der er blevet krænket på nettet.
Aktivitetstype: Rådgivning og støtte
Handicap   |   Landsdækkende

SUMH Aktiv Online

Et online socialt fællesskab organiseret af SUMH, Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Formålet er at bekæmpe ensomhed og isolation blandt unge.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Kulturelle og sociale arrangementer
Udsatte voksne, Handicap, Ældre   |   Landsdækkende

Digitalt ”besøg” til alle danskere

SnakSammen er et landsdækkende digitalt tilbud igangsat af Røde Kors i samarbejde med Boblberg. Her kan brugere booke en samtale med en frivillig i det tidsrum og det omfang, som passer til dem. Herefter sættes en samtale i stand, der kan handle om alt fra fælles interesser til den udfordrende hverdag.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser
Udsatte voksne   |   Landsdækkende

Det digitale værested

”Det digitale værested” er oprettet og drevet af Landsforeningen af VæreSteder som konsekvens af nedlukningen af værestederne i forlængelse af COVID-19-krisen. Erfaringerne peger på, at det digitale kan og måske bør spille en langt større rolle i det sociale arbejde end det hidtil har været tilfældet - også efter pandemien.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Kulturelle og sociale arrangementer
Ældre, Handicap, Udsatte voksne   |   Landsdækkende

Sådan oplever du kultur i din stue

Ældresagen har lavet en samlet oversigt over kulturelle oplevelser, som du kan få derhjemme. Alle tilbuddene er gratis.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer
Udsatte børn og unge, Udsatte voksne, Handicap   |   Landsdækkende

Børn som pårørende

Systematisk opsporing af børn som pårørende samt målrettet rådgivning til forældre og fagpersoner.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Rådgivning og støtte, Opsøgende indsatser
Udsatte børn og unge, Udsatte voksne   |   Landsdækkende

Familieven på afstand

"Frivillig familieven på afstand" er et landsdækkende initiativ igangsat af Røde Kors under coronaepidemien. Frivillige familievenner tilbyder støtte i form af telefonsamtaler eller gåture til familier i en udsat position. Indsatsen er en videreudvikling af "Frivillige familievenner", hvor man mødes fysisk.
Aktivitetstype: Rådgivning og støtte, Digitale og telefoniske indsatser
Udsatte børn og unge   |   Landsdækkende

BørneTelefonens Hjemmerådgivning

Da Danmark lukkede ned, stod BørneTelefonen klar med hjemmerådgivning, så børn, unge og forældre også kunne få hjælp under corona. Erfaringerne har været så positive, at hjemmerådgivningen er fortsat under genåbningen.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Rådgivning og støtte
Udsatte børn og unge, Udsatte voksne, Handicap   |   Landsdækkende

Unge som pårørende

Formålet er at skabe et rum for unge, der er vokset op i hjem med psykisk sygdom – til at dele erfaringer samt via psykoedukation og temaer blive bevidste om, hvordan de bedst kan leve deres eget voksenliv trods forældrenes psykiske sygdom
Aktivitetstype: Rådgivning og støtte
Udsatte børn og unge, Udsatte voksne   |   Landsdækkende

Krea-pakker til tryghedsskabende samtaler

Frivillige kan gøre en stor forskel for udsatte og ensomme børn og forældre, når de kender hinanden og har en tillidsfuld relation. Red Barnets frivillige holder tryghedsskabende samtaler med familierne ved hjælp af fysiske krea-pakker.
Aktivitetstype: Rådgivning og støtte, Digitale og telefoniske indsatser
Udsatte børn og unge   |   Landsdækkende

Gode råd til frivillige

Partnerskabet for udsatte børn og unge har udarbejdet gode råd til frivillige, der møder børn og unge under COVID-19.
Aktivitetstype: Rådgivning og støtte
Udsatte børn og unge   |   Sjælland

Rap får unge til at holde afstand

En corona-rap fremført af Klumben og Raske Penge er ét af flere initiativer til at få udsatte unge til at tage coronavirus alvorligt, fortæller leder af Ungehuset i Rønne. Her arbejder socialpædagoger intenst med at bevare relationen under isolation.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer, Opsøgende indsatser, Rådgivning og støtte
Udsatte børn og unge   |   Sjælland

Julemærkehjem: Vi skal vise børnene at vi er her

Facebookopslag med opskrifter, dansevideoer, inspiration til morgenløb – og tæt telefonisk kontakt har været med til at styrke samarbejdet omkring børnene på Liljeborg Julemærkehjem under coronalukningen. Nu er hjemmet åbnet igen for de yngste børn.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Indsatser på sociale tilbud og plejecentre, Motion og natur
Udsatte børn og unge   |   Landsdækkende

Uddeling af mad- og aktivitetskasser

Uddeling af mad- og aktivitetspakker til udsatte børnefamilier, som er særligt udfordrede på grund af coronakrisen, så de føler sig set og hjulpet igennem en svær tid. Mad- og aktivitetskasserne blev afleveret på familiernes dørtrin, og havde udover den konkrete hjælp, det sigte at vise familierne, at vi er der for dem, når samfundet lukker ned – og når det lukker op igen.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer, Rådgivning og støtte
Udsatte voksne   |   Syddanmark, Nordjylland, Midtjylland, Hovedstaden

Nødundervisning på daghøjskoler

Læs om eksempler på nødundervisning på daghøjskoler. Enkelte steder er det kun i begrænset omfang på grund af deltagernes forudsætninger og/eller indholdets karakter. På alle hold er der dog oftest daglig omsorgs- og støttekontakt via tlf. og internet.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer, Digitale og telefoniske indsatser
Udsatte voksne   |   Sjælland, Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark

Akut Social Drive Out

Under coronakrisen har KFUMs Sociale Arbejde etableret et mobilt café-koncept. Med base i 15 steder i landet køres der ud til i alt 180 små lokalsamfund i landets yderområder. Kernen i indsatsen er nærvær og omsorg. Her deles mad, tøj og aktivitetspakker ud, og der er mulighed for rådgivning, støtte og brobygning.
Aktivitetstype: Opsøgende indsatser, Rådgivning og støtte
Udsatte voksne, Ældre, Handicap   |   Landsdækkende

Information om corona på mange sprog

Nogle beboere i almene boliger har haft vanskeligt ved til fulde at forstå myndighedernes udmeldinger om covid-19. Danmarks Almene Boliger (BL) iværksatte derfor en række initiativer for at tilvejebringe og distribuere materiale på de forskellige mange sprog, der tales i landet.
Aktivitetstype: Opsøgende indsatser, Digitale og telefoniske indsatser
Udsatte voksne

Opsøgende og udgående arbejde

Værestederne i Blå Kors har landet over været mere opsøgende og udgående for at møde brugere, der ikke har kunnet i værestederne under nedlukningen. Det har givet nye erfaringer, der også kan bruges under genåbningen.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Opsøgende indsatser, Kulturelle og sociale arrangementer
Udsatte voksne   |   Landsdækkende

E-fodbold og Møde med en bold

I corona-perioden har OMBOLD løbende tilpasset fodboldaktiviteter, så der skabes fællesskab samtidig med at alle gældende retningslinjer overholdes. Det har bl.a. resulteret i en ugentlig e-fodbold-turnering og fysiske møder med en bold, hvor fysisk afstand reduceres.
Aktivitetstype: Motion og natur, Kulturelle og sociale arrangementer
Handicap   |   Landsdækkende

Tidsfordriv i hjemmet

Flere oplever under COVID-19 at måtte holde sig hjemme og ikke kunne deltage i vanlige aktiviteter og socialt samvær. Dansk Blindesamfund giver råd til, hvordan deres medlemmer kan få aktivitet og samvær ind i hverdagen.
Aktivitetstype: Rådgivning og støtte
Handicap   |   Landsdækkende

Opringning til 7.000

I en tid, hvor størstedelen af Danmark var lukket ned, lå konsulenterne i Dansk Blindesamfund ikke på den lade side. De havde derimod travlt med at ringe til samtlige 7.000 medlemmer for at lægge øre til deres bekymringer og sikre, at de fik den nødvendige støtte og hjælp
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Rådgivning og støtte, Opsøgende indsatser
Handicap   |   Hovedstaden

Coronalinje på dansk tegnsprog

Coronavirus er i nyhederne overalt, men det kan være svært for døve at følge med og få information på dansk tegnsprog. Danske Døves Landsforening og CFD Rådgivning etablerede derfor et samarbejde med Røde Kors og åbnede en coronalinje på dansk tegnsprog.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Rådgivning og støtte
Handicap   |   Landsdækkende

Online Naturfællesskab – få inspiration til gode oplevelser i naturen

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) har under COVID-19 startet et online naturfællesskab. Her kan unge med fysiske, psykiske og kognitive funktionsnedsættelser dele viden på sociale medier om tilgængelige naturruter og aktiviteter rundt om i Danmark.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Motion og natur
Handicap   |   Landsdækkende

Lyd på lokalaviser

Dansk Blindesamfund og Nota arbejder på at forsyne alle blinde og stærkt svagsynede med deres lokale ugeavis som lyd - og i samme øjeblik, som den lander i postkassen hos den almindelige læserskare. Løsningen forventes lanceret 3. december 2020, der er International Handicapdag.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer
Handicap, Ældre   |   Landsdækkende

Gode råd til pårørende

Det er ikke let at være pårørende til et familiemedlem, som er i særlig risiko for at blive alvorligt syg, hvis vedkommende bliver smittet med coronavirus. Få inspiration og gode råd til at takle situationen som pårørende.
Aktivitetstype: Rådgivning og støtte
Handicap   |   Landsdækkende

Hold kontakten – på Facebook

Isolationen på grund af corona-epidemien kan være svær for os alle, men for mennesker med udviklingshandicap kan det være ekstra udfordrende, da det kan være svært at forstå, hvorfor mor og far pludselig ikke kommer på besøg. Derfor må vi mødes på andre måder - uden at være sammen.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser
Handicap   |   Landsdækkende

Corona og Parasport Danmark

Parasport Danmark har gennemført telefoninterviews med sine medlemsforeninger med henblik på at undersøge, hvordan de er påvirket af nedlukningen som følge af coronavirus.
Aktivitetstype: Motion og natur
Handicap   |   Landsdækkende

Synliggørelse af covid-sikrede arrangementer

Hverdagen er ved at vende tilbage for de fleste. Men for nogle borgere er der behov for noget særligt, for at de har tillid til, at retningslinjerne overholdes, og at man trygt kan bevæge sig ud i det offentlige rum og fx gå i teateret og til foredrag.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer
Handicap   |   Hovedstaden

Vi lader som om, vi er på lejrskole

På Jonstrupvang har beboerne under coronanedlukningen oplevet en lejrskoleagtig fællesskabsfølelse. I en tid uden besøg udefra har aktiviteter som drageflyvning, virtuel bingo, et drivhus forvandlet til et fællesrum og masser af naturoplevelser løftet hverdagen for de 46 beboere.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer, Indsatser på sociale tilbud og plejecentre
Ældre, Handicap   |   Syddanmark

Mere én til én-kontakt

På plejecentret Esehuset i Esbjerg Kommune har de ansatte under coronakrisen skabt en hverdag med mere én til én-kontakt. Det betyder, at de er nået ud til nogle af de borgere, der ikke kan rumme de store fællesaktiviteter.
Aktivitetstype: Indsatser på sociale tilbud og plejecentre
Handicap   |   Landsdækkende

Digitale fællesskaber

Når vi ikke kan mødes fysisk, kan vi så alligevel skabe et fællesskab, hvor vi kan mødes - hver for sig? Det har vi gjort I Hjernesagen ved hjælp af platformen Zoom. Vi har uddannet lokale Zoom-ambassadører, som kan igangsætte og holde Zoom-møder for medlemmer og andre interesserede.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Kulturelle og sociale arrangementer
Handicap   |   Midtjylland

Højskoleophold – her bliver alle set og hørt

Et højskoleophold er for nogen et skridt på vejen til at flytte hjemmefra, for andre et afbræk i hverdagen, en mulighed for at få ny inspiration og at få nye venner. På Djurslands Folkehøjskole bliver alle set og hørt. Du kan være elev på skolen i 12, 18, 24 uger, eller du kan være her flere skoleår.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer
Ældre   |   Sjælland

Grøn borgergruppe

Kom og få hjælp til at fikse dine defekte apparater
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer
Ældre   |   Sjælland

Biblioteket støtter brugergruppe

En gruppe ældre borgere på Stevns arrangerer aktiviteter for andre ældre. Det lokale bibliotek hjælper med formidlingen.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer
Ældre   |   Sjælland

Samarbejde mellem bibliotek og Ældresagen

Ældresagen og Stevns Bibliotekerne et etableret et fast samarbejde om bl.a. IT-undervisning
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer, Digitale og telefoniske indsatser
Ældre   |   Sjælland

Ældre mødes på biblioteket

Biblioteket i Hårlev, Stevns, faciliterer højtlæsning og mindre koncerter, som giver stjernestunder for de ældre
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer
Ældre   |   Sjælland

Biblioteket ud på plejecentrene

Bibliotekarer kommer med målrettede materialer til de ældre på Stevns' plejecentre.
Aktivitetstype: Indsatser på sociale tilbud og plejecentre, Kulturelle og sociale arrangementer
Ældre   |   Hovedstaden

Bogposer to go

Borgerne i Gribskov Kommune kan bestille biblioteksbøger online og afhente dem i poser ude foran deres bibliotek. Tilbuddet skal give folk mulighed for at forsvinde ind i bøgernes verden, selvom bibliotekerne er lukket.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer
Ældre   |   Landsdækkende

Læsefællesskaber for seniorer

Der er blevet etableret digitale læsegrupper, som har kunne erstatte de fysiske møder og givet de sårbare ældre et meningsfuldt indhold i en svær tid.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer, Digitale og telefoniske indsatser
Ældre   |   Landsdækkende

Ældrefællesskaber på bibliotekerne

Biblioteksforeningen har i et samarbejde med Tænketanken Fremtidens Biblioteker afviklet en række aktiviteter målrettet ensomme ældre.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer
Ældre   |   Sjælland

Formidling på biblioteker

Forbundet Kultur og Information har søsat et nyt projekt rettet mod ældre, som skal gøre det nemmere for ældre at bruge de tilbud, som et bibliotek kan tilbyde i forhold til fysiske materialer og digitale ressourcer.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer, Indsatser på sociale tilbud og plejecentre
Udsatte voksne, Ældre   |   Landsdækkende

Et fodboldfælleskab

Gadefodbold er et fodboldfællesskab for udsatte og hjemløse med plads til alle uanset køn, alder og fodboldkompetencer.
Aktivitetstype: Motion og natur
Ældre   |   Landsdækkende

Mænds Mødesteder i Naturen

Arrangerer forløb og aktiviteter med fokus på natur og oplevelser
Aktivitetstype: Motion og natur
Ældre   |   Syddanmark

Fællesskab i kolonihaven

En lille kolonihave ”Bella Vista” danner ramme om et fællesskab, hvor deltagerne sammen skal opbygge hus og have, og hjælpe med andre praktiske opgaver.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer, Motion og natur
Ældre, Udsatte voksne, Handicap   |   Landsdækkende

Genoplev Naturmødet

Naturmødet er årligt, nationalt folkemøde om og i naturen. I år foregik mødet virtuelt, og en lang række materialer er frit tilgængelige på Naturmødets hjemmeside. Se eller gense de mange debatter og oplæg mv.
Aktivitetstype: Motion og natur, Digitale og telefoniske indsatser
Udsatte voksne, Udsatte børn og unge, Ældre   |   Midtjylland

Flere UD - mere UD

Idrætsklubben Skovbakken har oprettet et nyt motionshold, som kaldes UD. UD er et nyt udendørs bevægelsestilbud til dig, der gerne vil træne med andre og godt kan lide at være udenfor.
Aktivitetstype: Motion og natur
Ældre   |   Syddanmark

Cykling for alle

Rickshaw-cykling med cykelpilot
Aktivitetstype: Motion og natur
Ældre   |   Landsdækkende

Gå en tur

WE WALK arrangerer gåture i hele landet. Man kan tilmelde sig en allerede oprettet gåtur, eller man kan oprette sin egen og få andre med. Alle kan være med unge som ældre. Formålet er at bringe mennesker sammen i et fællesskab, hvor man samtidig får motion og frisk luft.
Aktivitetstype: Motion og natur, Kulturelle og sociale arrangementer
Ældre   |   Landsdækkende

Tag hverdagen tilbage

Mange ældre sidder lige nu alene i deres boliger og er aktuelt afskåret fra et aktiv liv med fritidsinteresser og familiebesøg. Det vækker bekymring hos Ergoterapeutforeningen, som har udviklet en guide til ældre mennesker i denne coronatid.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Kulturelle og sociale arrangementer
Handicap, Ældre   |   Midtjylland

Galloskolen i gang igen efter corona

Arrangerer særligt tilrettelagt undervisning på små hold
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer, Rådgivning og støtte
Handicap, Ældre   |   Hovedstaden

Læsegrupper i Psykiatrisk Center

Læsegrupper i Psykiatrisk Center Amager
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer
Ældre, Udsatte voksne, Udsatte børn og unge   |   Hovedstaden

Familievenner tilbage på sporet

Bliv familieven
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer, Rådgivning og støtte
Ældre   |   Landsdækkende

Højskole for ældre

Ældre som ressource – kickstart det aktive seniorliv med et højskoleophold
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer
Ældre   |   Nordjylland

Kultur vækker minder

Kultur vækker minder hos mennesker med demens
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer

Mobil erindringsudstilling

Mobil erindringsudstilling om besættelsen 1940 – 1945.
Ældre   |   Midtjylland

Sommer sammen

I løbet af sommeren har FO Aarhus arrangeret en lang række aktiviteter lige fra kultur- og kunstoplevelser, yoga og til mere filosofiske oplæg.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer
Ældre   |   Midtjylland

Musikalske drive-in legestuer

Foreningen Samværd ønsker at samle mennesker på tværs af generationer til nogle hyggelige stunder, som skaber livskvalitet og livsglæde blandt deltagerne unge som ældre.
Aktivitetstype: Indsatser på sociale tilbud og plejecentre, Kulturelle og sociale arrangementer
Ældre, Handicap   |   Hovedstaden

Opførsel af forestillingen CameliOrquestra

Forestillingen vises til borgere og brugere af ”Kompasset”
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer
  |   Landsdækkende

Se teater hjemmefra

Teateret Mungo Park har gjort det muligt at se teaterforestillingen ”Anne Marie Gift Carl Nielsen”
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Kulturelle og sociale arrangementer
Handicap, Udsatte voksne   |   Midtjylland

Den mobile café

I Struer trængte ensomheden blandt udsatte borgere sig hurtigt på under coronanedlukningen. Løsningen blev en mobil café, hvor socialpædagog Karen Ploumann står klar med kaffe og klapstole.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer, Rådgivning og støtte