Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Corona > Generelle retningslinjer > Retningslinjer for socialområdet

Retningslinjer for socialområdet

Socialstyrelsen har udarbejdet generelle retningslinjer for håndtering af COVID-19 på socialområdet. Retningslinjerne er senest opdateret primo marts 2021 og opdateres ikke længere.

Obs! Retningslinjerne er forældet og kan blot bruges som inspiration til håndteringen af COVID-19 på socialområdet. 

Det er fortsat vigtigt, at der er opmærksomhed på at forebygge smitte med coronavirus på sociale tilbud og i sagsbehandlingen. Social- og Ældreministeriet (tidligere Social- og Indenrigsministeriet) har derfor udsendt retningslinjer, der skal understøtte fagprofessionelle i arbejdet med sårbare og udsatte borgere under coronapandemien.

Retningslinjerne er udarbejdet af Socialstyrelsen og er senest opdateret primo marts 2021, hvor 8. udgave er offentliggjort.

Hvad er nyt i 8. udgave?

I den nye udgave af retningslinjerne er der primært foretaget ændringer i afsnittene om

  • besøg på sociale tilbud
  • nødbekendtgørelsen på socialområdet
  • myndighedsområdet.

Der er foretaget mindre væsentlige ændringer i afsnittene om hhv. håndtering af smitte og test samt brug af værnemidler.

Hent retningslinjerne om COVID-19 (pdf)

 

 


Sidst opdateret 01/06 2021