Gå til indhold

Håndtering af smitte

Læs, hvordan du som fagperson på socialområdet skal håndtere smitte.

Hvis en borger eller personale på en institution får påvist COVID-19 skal ledelsen sikre følgende:

  • Hvis det drejer sig om en borger, skal denne isoleres, og tilstanden observeres for forværring (såfremt det ikke allerede er sket og borgeren fortsat er på tilbuddet).
  • Den kommunale hygiejneorganisation kontaktes med henblik på koordinering og rådgivning. Den kommunale hygiejneorganisation orienterer Styrelsen for Patientsikkerhed om, at der er konstateret smitte med COVID-19 på institutionen.

Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Øvrige borgere samt personale på stedet testes for COVID-19 med en PCR-test, jf. nedenstående, uanset symptomer. Test bør – så vidt muligt - foretages inden for et døgn efter stedet modtager meddelelse om, at der er konstateret smittetilfældet, også i weekend og på helligdage. Indtil der foreligger en positiv test følges forholdsregler som normalt – altså som beskrevet i grundelementerne i forebyggelse af smittespredning og de seks generelle råd. Personer med symptomer skal isolere sig uanset om der foreligger testsvar eller ej.

Det anbefales ikke at genteste borgere og personale med en positiv test med henblik på af-isolation eller raskmelding, da en person kan teste positiv over en længere periode efter symptomophør uden personen regnes for smittefarlig.

Områder og genstande, som den smittede har rørt ved i 48 timer inden debut af symptomer, skal rengøres og desinficeres så vidt muligt. 

I tvivlstilfælde om, hvem der skal testes, bør der søges rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed om afgrænsningen.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner

Sidst opdateret 10/08 2021