Gå til indhold

Forsamlingsforbud

Læs, hvordan du som fagperson på socialområdet skal forholde dig til forsamlingsforbuddet.

Sociale tilbud efter serviceloven er i udgangspunktet ikke omfattet af det indendørs forsamlingsforbud på 250 personer.

Dette gælder både visiterede tilbud som f.eks. bosteder for børn og unge samt personer med handicap og ikke-visiterede tilbud som f.eks. væresteder for hjemløse.

Det afgørende i den forbindelse er, at der er tale om normale dagligdagsaktiviteter på sociale tilbud, da disse ikke er omfattet af forsamlingsforbuddet.

Arrangementer på sociale tilbud

Hvis et socialt tilbud afholder et egentligt arrangement på eller uden for tilbuddets arealer eller tager på udflugt eller lignende, vil disse aktiviteter m.v. være omfattet af forsamlingsforbuddet på 250 personer.

Ved opgørelsen af antallet af deltagere i et arrangement ift. det indendørs forsamlingsforbud på 250 tæller personer, der er omfattet af den såkaldte ”arbejdspladsundtagelse” ikke med. Det indendørs forsamlingsforbud på 250 personer gælder ikke for almindelig ophold og færden på en arbejdsplads. Medarbejdere tæller ikke med i de 250 personer. 

Sidst opdateret 01/07 2021