Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Corona > FAQ > FAQ: Handicap

FAQ: Handicap

Vi bringer nedenfor et lille udvalg af spørgsmål og svar om coronavirus i relation til handicapområdet.

Der henvises desuden til Social- og Ældreministeriet, der har en fyldig FAQ om håndteringen af covid-19 i relation til flere målgrupper på socialområdet.

Se ministeriets FAQ om coronavirus

Fold alle teksterne ud eller ind

Hvornår skal personalet på et botilbud bruge mundbind?

Personale, pårørende og øvrige besøgende skal anvende mundbind eller visir på sociale tilbud, hvor der er borgere, beboere eller brugere, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19. Det vil være den lokale ledelse, som skal tage stilling til, om tilbuddet er omfattet på baggrund af en vurdering af, om der er borgere, beboere eller brugere, som er i øget risiko. Er dette tilfældet, skal ledelsen træffe beslutning om at indføre krav om anvendelse af mundbind eller visir.

Hvordan forebygges smitte på et botilbud?

Smitteforebyggelse på botilbud følger Sundhedsstyrelsen generelle anbefalinger.

Hovedprioriteterne i forebyggelse af smittespredning er:

  1. Isolation af smittede personer, med fokus på selvisolation og test ved symptomer, samt på opsporing af nære kontakter til smittede.
  2. Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne samt reduktion og rengøring af kontaktpunkter. 
  3. Reduktion af tæt kontakt mellem mennesker, særligt ansigt-til-ansigt kontakt, med fokus på afstand, antal, hyppighed, varighed, luftskifte og brug af barrierer.

Det er derudover afgørende for at minimere smitte, at både ansatte, borgere og besøgende ikke møder op på tilbuddet, hvis de har symptomer, og at de forlader stedet umiddelbart ved tegn på smitte.

Hvad skal jeg gøre, hvis en borger har symptomer på COVID-19?

Ved mistanke om COVID-19 hos en borger eller personale skal personen henvises til vurdering og test for ny coronavirus (SARS-CoV-2). Dette med henblik på tidligt at forebygge og opspore muligt udbrud af COVID-19, sikre rettidig og relevant isolation og undgå smittespredning. Derudover bør det sikres, at et evt. udbrud inddæmmes tilstrækkeligt.

Hvilke regler gælder ved besøg på botilbud?

Der gælder ikke i udgangspunktet særlige restriktioner i forhold til besøg på sociale tilbud.

Besøg efter skal dog ske under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af COVID-19, herunder i forhold til inddæmning og minimering af smitterisiko, og under hensyntagen til tilbuddets medarbejdere og øvrige beboere.

Den lokale ledelse på det enkelte sociale tilbud har mulighed for undtagelsesvist lokalt at begrænse eller helt afskære besøgende adgang til tilbuddet, hvis dette er nødvendigt for at minimere risiko for smitte.

Læs mere i Bekendtgørelse om mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).  

Må der holdes en fest på botilbuddet?

Sociale tilbud efter serviceloven er i udgangspunktet ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Dette gælder både visiterede tilbud som f.eks. bosteder for børn og unge samt personer med handicap og ikke-visiterede tilbud som f.eks. væresteder for hjemløse.

Det afgørende i den forbindelse er, at de normale aktiviteter, der foregår på sociale tilbud, som udgangspunkt ikke vil have karakter af et arrangement, begivenhed eller lignende, da kun arrangementer, begivenheder og lignende er omfattet af forsamlingsforbuddet. Hvis et socialt tilbud f.eks. afholder et egentligt arrangement på eller uden for tilbuddets arealer eller tager på udflugt eller lignende, vil disse aktiviteter m.v. være omfattet af forsamlingsforbuddet.

Sidst opdateret 03/03 2021