Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Corona > FAQ > FAQ: Handicap

FAQ: Handicap

Vi bringer nedenfor et lille udvalg af spørgsmål og svar om coronavirus i relation til handicapområdet.

Der henvises desuden til Social- og Ældreministeriet, der har en fyldig FAQ om håndteringen af covid-19 i relation til flere målgrupper på socialområdet.

Se ministeriets FAQ om coronavirus

Fold alle teksterne ud eller ind

Hvornår skal personalet på et botilbud bruge mundbind?

Nej, der er ikke længere krav om mundbind på socialområdet. Det er afskaffet pr. 14. juni 2021 på samme måde som på mange andre områder i Danmark.

Det er dog fortsat muligt at anvende mundbind frivilligt, hvis man ønsker det.

Osundhedsmyndighedernes anbefalinger om anvendelse af værnemidler (herunder mundbind) i visse situationer kan fortsat følges.

Hvad skal jeg gøre, hvis en borger har symptomer på COVID-19?

Ved mistanke om COVID-19 hos en borger eller personale skal personen henvises til vurdering og test for ny coronavirus (SARS-CoV-2). Dette med henblik på tidligt at forebygge og opspore muligt udbrud af COVID-19, sikre rettidig og relevant isolation og undgå smittespredning. Derudover bør det sikres, at et evt. udbrud inddæmmes tilstrækkeligt.

Hvilke regler gælder ved besøg på botilbud?

Bekendtgørelsen om besøgsrestriktioner på socialområdet er som følge af overgangsordningen i den nye epidemilov ophævet pr. 15. april 2021. Reglerne i bekendtgørelsen, herunder bestemmelserne om de generelle besøgsrestriktioner i hovedparten af kommunerne, er i stedet erstattet med den nye ordning efter epidemiloven. Dette betyder bl.a. også, at ledelsen på et socialt tilbud ikke længere har mulighed for selv at beslutte at indføre midlertidige lokale besøgsrestriktioner på tilbuddet.

Efter epidemiloven kan Styrelsen for Patientsikkerhed påbyde kommunalbestyrelsen for en bestemt periode at fastsætte restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller brugen af bl.a. anbringelsessteder, botilbud og lign. og private alternativer dertil beliggende i den pågældende kommune. Det er således Styrelsen for Patientsikkerhed, der kan træffe afgørelse om, hvorvidt der skal være besøgsrestriktioner på sociale tilbud.

Spørgsmål om besøgsrestriktioner på sociale tilbud kan rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsens kontaktoplysninger kan ses her: https://stps.dk/da/kontakt/.

Læs mere om besøgsrestriktioner på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside: https://stps.dk/da/sundhedsfare-og-beredskab/paabud-ifm-covid-19/.

Må der holdes en fest på botilbuddet?

Sociale tilbud efter serviceloven er i udgangspunktet ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Dette gælder både visiterede tilbud som f.eks. bosteder for børn og unge samt personer med handicap og ikke-visiterede tilbud som f.eks. væresteder for hjemløse.

Det afgørende i den forbindelse er, at de normale aktiviteter, der foregår på sociale tilbud, som udgangspunkt ikke vil have karakter af et arrangement, begivenhed eller lignende, da kun arrangementer, begivenheder og lignende er omfattet af forsamlingsforbuddet. Hvis et socialt tilbud f.eks. afholder et egentligt arrangement på eller uden for tilbuddets arealer eller tager på udflugt eller lignende, vil disse aktiviteter m.v. være omfattet af forsamlingsforbuddet.

Sidst opdateret 20/08 2021