Redskaber

Her kan du finde redskaber og skabeloner til udredning og handleplan

Værktøjer til udredning og handleplan

Både udredningsværktøjet og handleplansværktøjet kan anvendes bredt på forskellige sagstyper. For eksempel som udredning i forbindelse med ansøgninger om handicapkompenserende ydelser, i sager med børn eller unge med behov for særlig støtte eller i sager om hjemmetræning og særlige dagtilbud. Værktøjerne dækker de dele af sagsbehandlingsprocessen, der omhandler sagsoplysning, sagsvurdering og opfølgning samt eventuel dokumentation af effekter af indsatsen for barnet.

Værktøjerne bygger på systematikken i Integrated Children’s System (ICS) og dermed på et fokus på funktionsevne og ressourcer hos barnet eller den unge fremfor på diagnoser og begrænsninger. For at inkludere det handicapfaglige fokus er ICS tilgangen suppleret med begreber og inspiration fra WHO’s internationale klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand hos børn og unge (ICF-CY) og Voksenudredningsmetoden (VUM).

Nedenfor kan du læse om hvert enkelt redskab, samt finde links til at hente og bestille de enkelte redskaber. 

Fold alle teksterne ud eller ind

Håndbog - ICS og udredningsværktøjet

Håndbogen er til sagsbehandlere, der arbejder på
myndighedsområdet med udsatte børn og unge og på
området med børn og unge med funktionsnedsættelser
eller kroniske og langvarige lidelser.

Bogen er en håndbog om anvendelse af den socialfaglige
metode Integrated Children’s System (ICS) og udredningsværktøjet,
og hvordan ICS og udredningsværktøjet kan
understøtte kvalitet i sagsbehandlingen.

Læs mere og hent den elektroniske udgave

Bestil håndbog i ICS og udredningsværktøjet

Bestil håndbog i ICS og udredningsværtøjet samt De aldersopdelte fokusområder

De aldersopdelte fokusområder

Redskabet indeholder en række udsagn og fokusområder, det kan være relevant for sagsbehandleren at være opmærksom på bl.a. i arbejdet med de børnefaglige undersøgelser. Udsagnene er opdelt efter barnet/den unges alder og er baseret på omfattende forskningsviden fra perioden 2012-17 om børns udvikling samt beskyttelses- og risikofaktorer for børn og unge.

Vi er aktuelt udgået for fysiske eksemplarer, men vi forventer at have nye eksemplarer inden for de nærmeste måneder.

Læs mere og hent den elektroniske udgave

Bestil De aldersopdelte fokusområder

Bestil håndbog i ICS og udredningsværtøjet samt De aldersopdelte fokusområder

ICS magnettaske

For at skabe overblik over informationer under en sagsdrøftelse har Socialstyrelsen i samarbejde med ICS superbrugere udviklet et magnetredskab. Redskabet hjælper med at skabe en oversigt over de involverede i en sag: Familiemedlemmer, relevante oplysninger og barnets behov.

En måde at anvende redskabet på kan være, at en sagsbehandler præsenterer en aktuel sag, hvorefter hele teamet ved hjælp af magneter diskuterer fx barnets udækkede behov eller andre perspektiver på sagen.

Redskabet bruges konkret på et whiteboard, og man kan sætte magneterne op og ned og tegne og fortælle ved siden af.

Bestil ICS magnettaske

Ægget som dialogredskab

’Ægget’ illustrerer det faglige værktøj, der anvendes til at afdække barnets og familiens behov. ’Ægget’ kan bruges i udredningsarbejdet og samtalerne med barnet og forældrene og indeholder områderne ’Familie og netværk’ og ’Barnets udvikling’.

Hent ægget

ICS trekanten som dialogredskab

ICS trekanten som dialogredskab kan anvendes i samtalerne med barnet og familien. Der er to sider, hvorpå der på den ene side er en illustration af ICS-trekanten og på den anden side en samlet oversigt over alle ti dimensioner i ICS samt stikord til,
hvordan dimensionerne skal forstås.

Hent ICS trekanten 

Dialoglinealen

Dialoglinealen er et fysisk redskab, der har referencer til børnelinealen på den ene side og smileys på den anden side. Linealen kan anvendes i både dialogen med de mindre børn med begrænset verbalt sprog og med større børn og unge samt forældrene.

Hent dialoglinealen

Sidst opdateret 02/03 2020