Gå til indhold

Redskaber

Her kan du finde redskaber og skabeloner til udredning og handleplan

Værktøjer til udredning og handleplan

Både udredningsværktøjet og handleplansværktøjet kan anvendes bredt på forskellige sagstyper. For eksempel som udredning i forbindelse med ansøgninger om handicapkompenserende ydelser, i sager med børn eller unge med behov for særlig støtte eller i sager om hjemmetræning og særlige dagtilbud. Værktøjerne dækker de dele af sagsbehandlingsprocessen, der omhandler sagsoplysning, sagsvurdering og opfølgning samt eventuel dokumentation af effekter af indsatsen for barnet.

Værktøjerne bygger på systematikken i Integrated Children’s System (ICS) og dermed på et fokus på funktionsevne og ressourcer hos barnet eller den unge fremfor på diagnoser og begrænsninger. For at inkludere det handicapfaglige fokus er ICS tilgangen suppleret med begreber og inspiration fra WHO’s internationale klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand hos børn og unge (ICF-CY) og Voksenudredningsmetoden (VUM).

Nedenfor kan du læse om hvert enkelt redskab, samt finde links til at hente og bestille de enkelte redskaber. 

Fold alle teksterne ud eller ind

Håndbog - ICS og udredningsværktøjet

Håndbogen er til sagsbehandlere, der arbejder på
myndighedsområdet med udsatte børn og unge og på
området med børn og unge med funktionsnedsættelser
eller kroniske og langvarige lidelser.

Bogen er en håndbog om anvendelse af den socialfaglige
metode Integrated Children’s System (ICS) og udredningsværktøjet,
og hvordan ICS og udredningsværktøjet kan
understøtte kvalitet i sagsbehandlingen.

Læs mere og hent den elektroniske udgave

Bestil håndbog i ICS og udredningsværktøjet

De aldersopdelte fokusområder

Redskabet indeholder en række udsagn og fokusområder, det kan være relevant for sagsbehandleren at være opmærksom på bl.a. i arbejdet med de børnefaglige undersøgelser. Udsagnene er opdelt efter barnet/den unges alder og er baseret på omfattende forskningsviden fra perioden 2012-17 om børns udvikling samt beskyttelses- og risikofaktorer for børn og unge.

Vi er aktuelt udgået for fysiske eksemplarer, men vi forventer at have nye eksemplarer inden for de nærmeste måneder.

Læs mere og hent den elektroniske udgave

Det vil fremgå på siden her, når det igen bliver muligt at bestille publikationen ”De aldersopdelte fokusområder – et redskab til arbejdet med ICS”. Publikationen kan som altid downloades i en elektronisk udgave på linket ovenfor.

ICS magnettaske

For at skabe overblik over informationer under en sagsdrøftelse har Socialstyrelsen i samarbejde med ICS superbrugere udviklet et magnetredskab. Redskabet hjælper med at skabe en oversigt over de involverede i en sag: Familiemedlemmer, relevante oplysninger og barnets behov.

En måde at anvende redskabet på kan være, at en sagsbehandler præsenterer en aktuel sag, hvorefter hele teamet ved hjælp af magneter diskuterer fx barnets udækkede behov eller andre perspektiver på sagen.

Redskabet bruges konkret på et whiteboard, og man kan sætte magneterne op og ned og tegne og fortælle ved siden af.

Bestil ICS magnettaske

Ægget som dialogredskab

’Ægget’ illustrerer det faglige værktøj, der anvendes til at afdække barnets og familiens behov. ’Ægget’ kan bruges i udredningsarbejdet og samtalerne med barnet og forældrene og indeholder områderne ’Familie og netværk’ og ’Barnets udvikling’.

Hent ægget

Ægget på andre sprog

’Ægget’ kan bruges i udredningsarbejdet og samtalerne med barnet og forældrene. Socialstyrelsen har fået lavet illustrationer af ’Ægget’ på en række sprog, der kan anvendes i dialogen med børn og familier, der har et andet modersmål end dansk.

Hent 'Ægget' på arabisk

Hent 'Ægget' på engelsk

Hent 'Ægget' på grønlandsk

Hent 'Ægget' på kurdisk

Hent 'Ægget' på polsk

Hent 'Ægget' på russisk

Hent 'Ægget' på somali

Hent 'Ægget' på tyrkisk

ICS trekanten som dialogredskab

ICS trekanten som dialogredskab kan anvendes i samtalerne med barnet og familien. Der er to sider, hvorpå der på den ene side er en illustration af ICS-trekanten og på den anden side en samlet oversigt over alle ti dimensioner i ICS samt stikord til,
hvordan dimensionerne skal forstås.

Hent ICS trekanten 

ICS-trekanten på andre sprog

ICS-trekanten kan anvendes som dialogredskab i samtalerne med barnet og familien. Socialstyrelsen har fået lavet illustrationer af ICS-trekanten på en række sprog, der kan anvendes i dialogen med børn og familier, der har et andet modersmål end dansk.

Hent ICS-trekanten på arabisk

Hent ICS-trekanten på engelsk

Hent ICS-trekanten på grønlandsk

Hent ICS-trekanten på kurdisk

Hent ICS-trekanten på polsk

Hent ICS-trekanten på russisk

Hent ICS-trekanten på somali

Hent ICS-trekanten på tyrkisk 

Dialoglinealen

Dialoglinealen er et fysisk redskab, der har referencer til børnelinealen på den ene side og smileys på den anden side. Linealen kan anvendes i både dialogen med de mindre børn med begrænset verbalt sprog og med større børn og unge samt forældrene.

Hent dialoglinealen

Tragtmodel

Tragtmodellen er et ICS-redskab til at styrke fokus i den børnefaglige undersøgelse.

Den helhedsorienterede tilgang og de forskellige fokusområder i ICS-metoden betyder, at man skal være opmærksom på, at den børnefaglige undersøgelse ikke bliver mere omfattende, end formålet tilsiger.

For at imødekomme dette har en gruppe af ICS-superbrugere i samarbejde med Socialstyrelsen udviklet en tragtmodel med henblik på at styrke fokus i den børnefaglige undersøgelse. Formålet er at sikre, at undersøgelsen kommer rundt om det nødvendige uden at blive for omfattende. Tragtmodellen blev revideret i forbindelse med opdateringen af ICS, der trådte i kraft i 2019.

I vores vejledning til tragtmodellen kan du læse mere om, hvordan du konkret kan bruge tragtmodellen i dit arbejde med den børnefaglige undersøgelse.

Hent Tragtmodellen

Hent vejledning til brug af Tragtmodellen

Sidst opdateret 01/10 2021