Kurser og implementeringsguide

Der tilbydes praksiskurser og en implementeringsguide til værktøjerne til udredning og handleplan på børnehandicapområdet.

Her på siden finder du information om de praksiskurser, der tilbydes i brugen af værktøjerne til udredning og handleplan. På siden findes også en implementeringsguide, der indeholder gode råd, inspiration og støtte til implementering af værktøjerne lokalt.

Kurser i værktøjerne

Som en del af Børnekataloget tilbyder Socialstyrelsen, i samarbejde med COK, et 5-dagenskursus i at bruge værktøjerne i praksis.

På kurset får I en anvendelsesorienteret indføring i værktøjerne til udredning og handleplan til børnehandicapområdet, som understøtter en systematisk sagsbehandling og dokumentation af den socialfaglige indsats.

Praksiskurset afholdes i egen kommune. Kurset indeholder 5 undervisningsdage med læringsrum under kurset, men i særdeleshed mellem kursusdagene. Det sikres herved, at I ved at træne i egne sager under kurset og mellem kursusdagene vil opnå større læring og omsætning til egen praksis.

Kurset er rettet mod ledere og myndighedssagsbehandlere på børnehandicapområdet.

Tilmelding og rekvirering af praksiskurset: Værktøjer til udredning og handleplan på børneområdet sker gennem kursusadministrator på Børnekatalogets hjemmeside her:

Børnekatalogets hjemmeside 

COK tilbyder også et videnskursus om børn og unge med funktionsnedsættelser, der har et omfang af én dag. Kurset udbydes med åbent optag fire gange årligt. Se de aktuelle kurser og tilmeld dig her:

Aktuelle kurser 

Ledernetværk for ledere inden for børnehandicapområdet

For at styrke indsatsen omkring værktøjerne har COK etableret/videreført et ledernetværk for ledere inden for børn og unge med funktionsnedsættelser, som en del af implementerings- og opfølgningsaktiviteterne ifm. praksiskurset.

Der afholdes 2 årlige netværksdage med fokus på vurderingen af kvaliteten i udredningerne og handleplanen, implementering af værktøjerne samt erfaringsudveksling, som klæder lederne på til at vide, hvordan værktøjerne kan anvendes til at styrke styring og dokumentation i kommunerne.

Du kan læse mere og tilmelde dig ledernetværket på COKs hjemmeside her.

COKs hjemmeside 

Implementeringsguide

Implementeringsguiden giver gode råd til implementeringen af værktøjerne fra start til slut. Guiden er et nyttigt redskab til de kommuner, der ønsker at arbejde med værktøjerne, og som står foran eller midt i implementeringsprocessen. Guiden er særlig henvendt til ledere og projektledere, der har ansvaret for implementering af værktøjerne samt målrettet faglige ressourcepersoner eller superbrugere, der skal fungere som forandringsagenter i implementeringen.

Implementeringsguide – gode råd til implementeringen af værktøjer til udredning og handleplan.

Sidst opdateret 24/07 2017