Gå til indhold

Viden- og Metodekurser

Der tilbydes videnkurser og metodekurser om kvalitet i sagsbehandling på handicapområdet for børn og unge 0-18 år.

Kurserne understøtter viden om og implementeringen af udredningsværktøjet og give redskaber og viden til at understøtte en sagsbehandlingsproces, der både er systematisk og af høj faglig kvalitet. Kurserne skal desuden give kursisterne viden om og træning i anvendelsen af udredningsværktøjet og viden om ICS og de bagvedliggende socialfaglige teorier.

1-dags Videnkurser - Der er både åbne videnkurser og kurser der kan rekvireres af kommuner.

3-dags Metodekurser – Der er både regionale metodekurser og kurset kan også rekvireres af kommuner.

Du kan læse mere om kurser vedrørende sagsbehandling på handicapområdet for børn og unge 0-18 år samt andre kurser der udbydes i Socialstyrelsens Børnekatalog.

Socialstyrelsens Børnekatalog

Sidst opdateret 03/02 2020