Bidrag til kravspecifikation

IT-udbydere kan få tilsendt Socialstyrelsens bidrag til kravspecifikation vedrørende den nye forenklede blanket til udredningsværktøjet på børnehandicapområdet.

Socialstyrelsen har i tæt samarbejde med KL- og Børne og Socialministeriet opdateret og forenklet den socialfaglige metode ICS samt udredningsværktøjet på børnehandicapområdet. Forenklingerne vil træde i kraft og være understøttet digitalt i DUBU i forbindelse med DUBU version 3.0, der lanceres oktober 2018.

Forenklingerne indbefatter bl.a. en revideret ICS trekant og illustrationen ’Ægget’ fra udredningsværktøjet. Endvidere er der indført en ændret systematik og ændringer i blanketterne udredningsværktøjet, børnefaglig undersøgelse, handleplaner samt blanketten for indhentning af oplysninger.

Socialstyrelsen har udarbejdet materiale om forenklingerne til kravspecifikationen i DUBU.

Hvis I som it-leverandører ønsker at digitaliserer udredningsværktøjet og er interesseret i at få fremsendt Socialstyrelsens bidrag til kravspecifikationen, er I velkomne til at kontakte Malene Lund, e-mail: .

Sidst opdateret 22/11 2017