Kommende forenkling af udredningsværktøjet

Udredningsværktøjet bliver digitaliseret, forenklet og koblet tættere sammen med den socialfaglige metode ICS.

Kommende forenkling af udredningsværktøjet

Socialstyrelsen har i forbindelse med genudbuddet af DUBU forenklet og opdateret udredningsværktøjet på børnehandicapområdet. Forenklingsarbejdet er foregået i samarbejde med Børne- og Socialministeriet, KL samt en række kommunale ledere og sagsbehandlere.

Digitalisering og forenkling af udredningsværktøjet, så det er lettere at bruge

I forbindelse med genudbuddet af DUBU bliver udredningsværktøjet digitaliseret, forenklet og koblet tættere sammen med den socialfaglige metode ICS. Forenklingen af udredningsværktøjet har til formål, at gøre redskabet lettere at anvende for sagsbehandlerne i kommunerne. Endelig er det et formål at sikre stærk sammenhæng med den forenkling af ICS, der allerede er foretaget på området udsatte børn og unge.

Læs om forenkling af ICS 


Forenklingen af udredningsværktøjet indebærer at Ægget fra udredningsværktøjet justeres, så den er i overensstemmelse med den forenkling, der er sket i ICS.

Model: Klik på billedet for at se større version.

 Ægget - udredning af børn med funktionsnedsættelse


Forenklede blanketter og revideret håndbog på vej

Forenklingen og digitaliseringen af udredningsværktøjet indebærer, at der sker en justering af blanketter til udredningsværktøjet, herunder blanketter for udredning, børnefaglig undersøgelse, handleplan og opfølgning. Fremover skal udredningsværktøjet alene bruges ved udredning af funktionsniveau til brug for at tildele handicap-kompenserende ydelser. Ved behov for at udarbejde børnefaglig undersøgelse og handleplan samt ved indhentning af oplysninger om barnet eller den unge anvendes samme blanketter som på ICS på det udsatte børn og unge område. Blanketterne vil være tilpasset barn eller unge med funktionsnedsættelse.


I løbet af 2017 og 2018 vil der blive udarbejdet en ny metodehåndbog i udredningsværktøjet, hvori forenklingen vil blive beskrevet. De nye blanketter vil blive understøttet elektronisk, når den nye version af DUBU lanceres i efteråret 2018. Der kan først arbejdes med de nye blanketter, når blanketterne er understøttet elektronisk.

Tidspunktet for offentliggørelsen af de nye blanketter og den reviderede metodehåndbog meldes ud på et senere tidspunkt.


Overgang til arbejdet med det forenklede ICS og udredningsværktøjet

Inden lanceringen af det nye DUBU vil der blive afholdt informationsmøder og kurser i forenklingerne af ICS og udredningsværktøjet. Således vil det være muligt for ledere, ICS superbrugere og sagsbehandlere at være godt klædt på til at arbejde med det forenklede ICS samt udredningsværktøjet, når det bliver it-understøttet i efteråret 2018.

Aktiviteterne vil blive meldt ud her på hjemmesiden og via nyhedsbreve.

Sidst opdateret 22/11 2017