Forside > Tværgående områder > Børn med funktionsnedsættelser > Værktøjer til udredning og handleplan > Kvalitet i sagsbehandlingen med ICS og udredningsværktøjet

Kvalitet i sagsbehandlingen med ICS og udredningsværktøjet

Det bliver nemmere at bruge den socialfaglige metode ICS på det udsatte børne- og ungeområde og udredningsværktøjet på børnehandicapområdet. Der er udarbejdet en ny håndbog og de faglige redskaber er blevet opdateret.

Den nye håndbog i ICS og udredningsværktøjet er tilgængelig i en elektronisk udgave og en fysisk version:

ICS redskabet De aldersopdelte fokusområder er blevet opdateret og tilpasset det forenklede ICS. Det er desværre ikke længere muligt at bestille den fysiske udgave af aldersopdelte fokusområder, da publikationen er udgået fra lageret. Publikationen kan fortsat hentes elektronisk:

Nedenfor kan du se, hvordan de kommende skabeloner i ICS og udredningsværktøjet ser ud. Bemærk at skabelonerne kun er til orientering, og må ikke benyttes. Forenklingen træder først i kraft d. 1. januar 2019. Alle skabeloner bliver digitaliseret, og det er alene de it-understøttede versioner, der må anvendes.

ICS magnettasken er blevet tilpasset det forenklede ICS

Slides for infomøderne 

I juni måned har Socialstyrelsen holdt en række informationsmøder, hvor de nye versioner er blevet præsenteret. Du kan finde slides for infomøderne her:

Hent oplæg fra Socialstyrelsen her (PDF)

Digitalisering og forenkling af udredningsværktøjet, så det er lettere at bruge

I forbindelse med genudbuddet af DUBU bliver udredningsværktøjet digitaliseret, forenklet og koblet tættere sammen med den socialfaglige metode ICS. Forenklingen af udredningsværktøjet har til formål, at gøre redskabet lettere at anvende for sagsbehandlerne i kommunerne. Endelig er det et formål at sikre stærk sammenhæng med den forenkling af ICS, der allerede er foretaget på området udsatte børn og unge.

Læs om forenkling af ICS 


Forenklingen af udredningsværktøjet indebærer at Ægget fra udredningsværktøjet justeres, så den er i overensstemmelse med den forenkling, der er sket i ICS.

Model: Klik på billedet for at se større version.

 Ny udgave af ægget - udredningsværktøjet


Forenklede blanketter og revideret håndbog på vej

Forenklingen og digitaliseringen af udredningsværktøjet indebærer, at der sker en justering af blanketter til udredningsværktøjet, herunder blanketter for udredning, børnefaglig undersøgelse, handleplan og opfølgning. Fremover skal udredningsværktøjet alene bruges ved udredning af funktionsniveau til brug for at tildele handicap-kompenserende ydelser. Ved behov for at udarbejde børnefaglig undersøgelse og handleplan samt ved indhentning af oplysninger om barnet eller den unge anvendes samme blanketter som på ICS på det udsatte børn og unge område. Blanketterne vil være tilpasset barn eller unge med funktionsnedsættelse.


I løbet af 2017 og 2018 vil der blive udarbejdet en ny metodehåndbog i udredningsværktøjet, hvori forenklingen vil blive beskrevet. De nye blanketter vil blive understøttet elektronisk, når den nye version af DUBU lanceres i efteråret 2018. Der kan først arbejdes med de nye blanketter, når blanketterne er understøttet elektronisk.

Tidspunktet for offentliggørelsen af de nye blanketter og den reviderede metodehåndbog meldes ud på et senere tidspunkt.


Overgang til arbejdet med det forenklede ICS og udredningsværktøjet

Inden lanceringen af det nye DUBU vil der blive afholdt informationsmøder og kurser i forenklingerne af ICS og udredningsværktøjet. Således vil det være muligt for ledere, ICS superbrugere og sagsbehandlere at være godt klædt på til at arbejde med det forenklede ICS samt udredningsværktøjet, når det bliver it-understøttet i efteråret 2018.

Aktiviteterne vil blive meldt ud her på hjemmesiden og via nyhedsbreve.

Sidst opdateret 28/11 2018