Dialogredskaber

Dialogredskaberne skal sikre et godt forløb samt gode resultater i sagsbehandlingen af børn og unge med funktionsnedsættelse.

Dialog både med barnet eller den unge og forældrene er et centralt omdrejningspunkt for at sikre formuleringen af de rette mål for indsatsen, et godt forløb i sagsbehandlingen samt gode resultater for børn og unge med funktionsnedsættelse. Derfor er der udviklet en dialoglineal og en dialogstjerne, som understøtter sagsbehandlerens brug af værktøjerne til udredning og handleplan og styrker dialogen med familien.

Redskaberne kan bruges i dialogen med familien til at afdække både udgangspunkt, status og potentialer for udviklingen hos et barn eller ung med funktionsnedsættelse.

Dialoglinealen er et fysisk redskab, der har referencer til børnelinealen på den ene side og smileys på den anden side. Linealen kan anvendes i både dialogen med de mindre børn med begrænset verbalt sprog og med større børn og unge samt forældrene.

Dialogstjernens fem spidser repræsenterer hver en af udredningens og handleplanens fem dimensioner og printes som en skabelon, som kan udfyldes i dialog med barnet eller den unge selv og familien. Stjernens kerne repræsenterer barnets eller den unges begrænsninger og stjernens spidser barnets eller den unges ressourcer. Stjernen kan således bruges både til at beskrive et udgangspunkt og en udvikling i barnets eller den unges funktionsniveau på hver af de fem dimensioner.

Sidst opdateret 05/02 2016