Forside > Tværgående områder > Børn med funktionsnedsættelser > Værktøjer til udredning og handleplan

Værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet

Socialstyrelsen har i samarbejde med otte kommuner udviklet nye værktøjer til udredning og handleplan, målrettet børn og unge med funktionsnedsættelse.

De to værktøjer findes via menuen til venstre på siden. Her findes også en række guides og hjælperedskaber, som understøtter brugen og implementeringen af værktøjerne.

Om værktøjerne

Værktøjerne understøtter kommunerne i at styrke systematikken og helhedsorienteringen i sagsbehandlingen for børn og unge med funktionsnedsættelse og giver et solidt grundlag for at dokumentere virkningen af indsatserne.

Udredningsværktøjet sætter fokus på at komme rundt om hele barnet eller den unge og på at afdække funktionsevne og ressourcer, ikke blot på diagnoser og begrænsninger. På den måde styrker værktøjet en systematisk og helhedsorienteret udredning eller børnefaglig undersøgelse.

Handleplansværktøjet understøtter sagsbehandleren i at formulere individuelle og konkrete mål, som er tilpasset det enkelte barn eller unges situation og behov. Handleplanen er integreret med et værktøj til opfølgning, så det er muligt at følge tæt og systematisk op på både de enkelte mål, barnets behov og selve indsatsen.

Sammen med udredningen giver handleplanen derfor et solidt grundlag for styring af indsatsen og for et godt samarbejde med både familie og leverandør.

Kurser i værktøjerne

Lige nu tilbyder Socialstyrelsen i samarbejde med COK et 5-dages kursus i at bruge værktøjerne i praksis. Kurserne udbydes som en del af Børnekataloget. Læs mere om kurserne via linket i menuen til venstre eller på Børnekatalogets hjemmeside her:

Børnekatalogets hjemmeside 

Mere om baggrunden for værktøjerne

En god kvalitet i sagsbehandlingen er vigtig for at sikre gode indsatser for børn og unge med handicap og deres familier. Derfor har Socialstyrelsen i samarbejde med otte kommuner udviklet de to nye værktøjer til arbejdet med udredning og handleplan. Værktøjerne er bredt målrettet børnehandicapområdet, herunder også indsatser med særlige dagtilbud eller hjemmetræning.

Værktøjerne understøtter medarbejdere og ledere i at skabe systematik og helhed i sagsbehandlingen og sikre match mellem barnet og den rette indsats. Værktøjerne styrker også samspillet mellem myndighed og leverandør, inddragelse af familien og mulighederne for at dokumentere effekterne af den socialfaglige indsats, der lægges i kommunerne.

Både udredning og handleplan bygger på systematikken i Integrated Children’s System (ICS), og understøtter et fokus på funktionsevne og ressourcer frem for på diagnoser og begrænsninger. Med udgangspunkt i angivelsen af barnets funktionsniveau gør værktøjerne det også muligt at opsamle og dokumentere viden om indsatsernes resultater. Læs mere ICS på Vidensportalen om udsatte børn og unge

Læs mere om ICS på Vidensportalen 

Du kan læse mere om baggrunden for udviklingen af værktøjerne samt deres indhold i metodehåndbogen, som findes via linket til venstre i menuen.

Sidst opdateret 19/12 2016