Belastningsfaktorer

Forskning identificerer en række belastningsfaktorer, der betyder, at nogle forældre har vanskeligere ved at håndtere barnets funktionsnedsættelse end andre forældre.

Når forældre har det godt og har overskud, kan de støtte og stimulere deres barn med funktionsnedsættelse. Forskningen viser, at når forældre selv er stressede og trives dårligt, har deres barn også relativt flere adfærdsproblemer end andre børn med funktionsnedsættelse.

Forskning identificerer en række belastningsfaktorer, der betyder, at nogle forældre har vanskeligere ved at håndtere barnets funktionsnedsættelse end andre forældre. Belastningsfaktorerne bidrager til at øge det pres, som familierne er under, med negativ betydning for forældre og børn. Der er tale om sammenvævede og gensidigt påvirkende belastningsfaktorer, og ofte vil familierne opleve flere af udfordringerne samtidig. Fx kan en families oplevelse af manglende social støtte være med til at skabe et problemfokuseret perspektiv på egen situation.

Læs om belastningsfaktorer ved at folde teksterne ud:

Fold alle teksterne ud eller ind

Manglende social støtte

Forældre, der føler sig social isoleret og ikke oplever støtte fra familie og venner eller fra professionelle, er mere udsat for stress, depression og dårlig trivsel end andre forældre. Især forældre til børn med udfordrende adfærd eller adfærd, der kan være svær for forældrene og omgivelserne at forstå, fx som følge af autisme, oplever at være socialt isolerede.

Udfordret forældre-barn-interaktion

Det kan udfordre relationen mellem forældre og barn, hvis de som følge af barnets funktionsnedsættelse har vanskeligt ved at kommunikere. Det kan enten være som følge af sproglige barrierer, eller fordi en kognitiv funktionsnedsættelse betyder, at det er vanskeligt at opbygge en varm relation mellem forældre og barn.

Lav sammenhængskraft i familien

At få et barn med funktionsnedsættelse kan påvirke stemningen i familien som helhed og udfordre relationen mellem forældrene eller mellem forældre og søskende. I familier, hvor der fx er et højt konfliktniveau, svækkes forældrenes mulighed for at håndtere det at have et barn med funktionsnedsættelse i familien.

Udfordrede forældrekompetencer

Hvis forældrene oplever, at de ikke tror på egne forældreevner og –kompetencer, er de i mindre grad end andre forældre i stand til at støtte en positiv udvikling hos barnet, ligesom de i højere grad end andre oplever stress. Oplevelsen af at være udfordret på sine forældrekompetencer præger især forældre med børn med udfordrende adfærd, herunder børn med autisme.

Problemfokuseret perspektiv på egen situation

Også forældrenes livssyn kan have betydning for deres mulighed for mestring. Det betyder, at forældre med et positivt livssyn og et optimistisk syn på deres barns udviklingsmuligheder har lettere ved at håndtere udfordringer vedrørende funktionsnedsættelsen og begrænse stress, end andre forældre.

Sidst opdateret 23/11 2016